Bir tanım ile başlamak daha doğru olacaktır. Klip nedir? Ses ve görüntüye dayalı olarak, bir müzik desteği ile yapılan herhangi bir duygu ve düşünceyi işitsel yol ile anlatmaya çalışan, görsel araçlar ile yayınlanan kavrama klip denir. Genel anlamda; pop müzik etkisinin ülkemizde artmaya başladığı zamanlardan beri, klipler belli başlı duyguları ifade ederken, bazı simgeler ve kendine has motifler kullanmaya başlamıştır.Pop müzik, kültüründe özellikle bu tür klip müziklerinde, diğer klip türlerine göre daha fazla bilinçaltı mesajlarına rastlanmaktadır. Halk müziği, Türk sanat müziği gibi müzik türleri, Türk kültürüne ait müzik türleridir. Ama Pop ve Rock türü müzikler yabancı kültürlerin emperyalist politikalarının sonucu, kültürel emperyalizm ve dejenerasyon yaratmak amacıyla oluşturulmuş. Nasıl mı? Müzik kavramı dünya’da çok eskiden bu yana var olmuştur. Çeşitli şekillerde ifade edilmiştir. İnsanlar, üzüntülerini, sevinçlerini, hasretlerini, çoşkuları gibi duygularını bu araç ile anlatmıştır.

Sponsor Bağlantılar

Müziğin çoşturucu, sakinleştirici ve hatta tıp tarafından kanserli hastalar üzerinde yapılan deneyler sonucunda, iyileştirici etkisi tespit edilmiştir. Müzik türlerinin ortaya çıkışları, uzun bir konu ve bu yüzden Pop ve Rock müziğin emperyalist etkisi üzerine konuşulması daha doğru olucaktır. Toplumları oluşturan bazı özellikler, dil, din, bayrak ve bazı kültürel öğelerdir. Bunların bir kısmı, notalara dökülerek müzik halini almış ve bu yolla ifade edilmiştir. Mesela; 10. yıl Marşı, İstiklal Marşı gibi epik türde olan şiir ve buna benzer olan her türde duygu ve düşüncenin ifadesi müzik ile sağlanmıştır. Pop ve Rock müzik bize ait olan kültür değildir. Tam tersi Amerika ve Avrupa ülkeleri tarafından ortaya çıkarılmıştır. İçerik olarak, kışkırtıcı, asi ve kural tanımaz mesajlar vererek hayatta kalır.

Bu iki müzik türünün dünya genelinde, çok tercih edilmesinin nedeni ise insan fizyolojisi, anatomisi ve biyolojik özellikleri ele alınarak oluşturulmuştur. Çünkü; Emperyalist olmak için hedef aldığın toplum ve kitlelerin bilinçaltını ele geçirmek gerekmektedir. Bunun yolu evrensel bir oluşturmak ve başarılı bir şekilde bu yapılmış İngilizce. Bu dilin uluslararası bir dil olması sizce tesadüf mü? Hayır, çünkü dilbilgisi, sözcük yapısı ve kelime hazinesine kadar hepsi öğrenilmesi kolay şekilde oluşturulmuştur. Bununla birlikte; Pop ve Rock kültürünün orijinal dili İngilizce ve genel anlamda öğreticilikten çok uzaktır. Adrenalin hormonunun etkisinin arttıran etkiye sahip, sözler, figürler, semboller ve ifadelere yer verir.

Bununla birlikte, Kaplı toplumlar ifade edilemeyen ve yasak olan özellikle cinsel içerikli mesajlar ile kitlelerin beğenisini direk veya endirek bilinçaltına yolladığı mesajlar ile kazanır. Emperyalist politikalar şekil değiştirerek, günümüze kadar gelmiş olup yaşadığımız dünyada sömürgenin adı artık Pop ve Rock müzik türleridir. Fonetik dil ifadeleri ile bilinçaltına verilen mesajların beyinde algılanması sonucu ve kişilerin doğasında olan asilik, başkaldırış, şehvet gibi bazı duyguların çok büyük kitleler tarafından benimsenmesini, çok büyük bir farkındalık uyandırmadan medya’nın arkasında olan güç ve güçler tarafından pompalanmasını sağlar.

Kendi kültürümüze ait olan, müzik türleri neden kitleler tarafından yeteri kadar çekici bulunmamaktadır? Çünkü; Hiçbir zaman amacımız, üstü kapalı olarak toplumları sömürmek ve onlara kendi kültürümüz enjekte etmek olmamıştır. Lütfen, dinlediğimiz müziklere ve onlarda verilen mesajlara, dikkat edelim belki farkında olmadan, onlarla birlikte bize ters olan şeyleri tekrarlıyoruz ve bunu yüz binlerce kişinin aynı anda yaptığını hayal ettiniz mi?

Cihangir Çelik