Ders: Dizi Filmler
Konu: Dizi Filmlerdeki Türkiye

Öncelikle incelenmesi gereken kavram dizi film nedir? Basit olarak açıklayacak olursak, bölümler halinde yayınlanan ve her bölümün arasında konu bütünlüğü ve uyumu olan film serilerinin adıdır.Dünya genelinde bir kültür haline gelen dizilerin popülaritesi günden güne hızla artarak devam etmektedir. Ben ülkemizde yayınlanan ve yayınlanmakta olan, bir çok diziyi eleştiriyor ve öğretici içerikten uzak bulmaktayım. Şunu söylebilirsiniz; diziler öğretici olmak zorunda mı? Evet dizi zorundalar çünkü; bireyleri, kitleleri, toplumları ve genel olarak ülkenin büyük bir kısmını etkilemektedir. Artık günümüzde kişileri etkilemek ve onların kendiniz gibi davranması sağlamak ya da çıkarlarınızı gerçekleştirmek için nasihat etmeye veya öğüt vermeye gerek yoktur. Neden mi? Onları yayınlanan bir dizide verilen mesajları görselliği yüksek olan bir bayan veya bir bay ile yapabilirsiniz. Bu aşamadan sonra fenomen haline gelen bu kişiler her ne yaparlarsa yapsınlar, kitleler onların davranışlarını, tutumlarını, hareketlerini, mimiklerini benimseyerek onlar gibi davranmaya başlayacaktır. Ülkemizde diziler içerik olarak, iyi yönde öğretici içerikler taşımıyor ve genellikle şiddet, intikam, öfke, hile ve ihtiras gibi kavramları vurgulanmaktadır.

Sponsor Bağlantılar

Bununla birlikte; gösterdikleri hayatlar genellikle kişilerin özenerek hayalini kurdukları dünyalardır. Gerçeğin hayaller ile süslendiği bu büyülü dünya‘nın etkileri özellikle genç nesli çok etkilemektedir. Öğretici içerik taşıyan bir çok kavram kişiye sıkıcı gelmektedir. Ama bireyler diziler vasıtası ile olmak istedikleri, özendikleri hayal dünyalarında canlandırdıkları olan şeylere, bilinçaltına verilen mesajlar ile sanalda olsa her hafta belli bir süre ulaşmaktadır. Gerçeklerden uzaklaşmayı, hayatında hayali amaçlar edinmeyi ve kendi kişiliklerinden kopmalarına neden olmaktadır. Ama bu durum etkilenen kişi için bu şekilde algılanmamaktadır. Ülkemizde belli tip karakterler yaratmak, belli kalıplara sokmak ve yanlış olanı doğru gibi göstermek, kusursuzu vurgulamak ve bu şekilde belli fenomenler ortaya çıkarmak, ülkemizde dizi film ile yapılmaktadır.

Belki de dizi filmlerin sayısı azaltılırsa, yeni sansürler ve içerik önlemi alınırsa ve eğitici konular daha çok tercih edilirse, şiddet, intikam gibi kavramlar yerine belkide, kişilerin toplum içerisinde örnek aldıkları, kişiler daha gerçekçi olur ve şiddet, öfke, intikam duyguları azalan kişiler ortaya çıkabilir. Toplumda şiddet oranı azalabilir. Çünkü asıl öğretici okul değil, televizyondur…

Cihangir Çelik