Protokol kuralları bir makamın ağırlığını korumak içinmiş. Törenlerde bir makam ve sahibinin ismi belli bir sırada okundu mu, ona sayınla başlayan methiyeler düzüldü mü bilmeliymişiz ki o makam ağırdır…

Sponsor Bağlantılar

Oysa…

Makam ağırlığından bahsetmek için ilk şart o makama gelirken nasıl gelindiğinin hangi kurallara bağlı olduğudur. Makama gelmek için hangi donanımda olmak, hangi basamakları çıkmak gerekir? Bu kurallar herkes için de uygulanır mı? Hukuki, görünen kuralların dışında da bazı kurallar mı vardır? Bu sorular bir makamın ağırlığının korunmasının ilk şartıdır. Ancak bu yeterli değildir. Yukarıdaki şartları olumlu yönden taşıyan biri bir makama geldi. O makamda kalmak için ne yapması, nasıl çalışması gerekir? Adil, dürüst, tarafsız, ceketiyle gelip ceketiyle gidecek şekilde mi yoksa… Dolayısıyla bir makamda kalabilme koşulları da o makamın ağırlığını belirler.

Yukarıdaki bu saptamalardan sonra maalesef ülkemizde makam ağırlığından değil, hafifliğinden bahsedilebilir ancak. Balon makamlar… Hafif ve pamuk ipliğine bağlı balonlar…

Kendisini gökyüzünde zanneder ama ağırlığı balonunki kadardır ve kaderi pamuk ipliğine bağlıdır çok sayın müdürümün…