Herbert Spencer ve Spinoza herşeyden evvel iki önemli felsefeci ve düşünürdür.

Spencer

Spencer, zamannda Darwin’in en önemli rakibi olmuştur. İki bilim adamı da herşeyden evvel birşeyler üretmek ve onları halka göstermektedirler. Aksi halde yaptıkları zaten bilim olmazdı. Birçok ilim dalıyla da yakından ilişkilidir. Toplumsal kitabı olan ‘toplumsal statik’ çok önemli yer taşımaktadır. 1862 yılında birçok felsefe eseri vermiştir. Kendisi Sosyoloji üzerine de 3 ciltlik eser yayınlamıştır. Ünü İngiltere, Almanya gibi ülkelere yayılmıştır. Evrim kuramına en çok katkıda bulunan kişilerden biridir.

Sponsor Bağlantılar

Spinoza

Descartes’le birlikte en önemli rasyonalist, yani herşeyi akıl ve mantık paradigmasından görenlerden biridir. ‘Ethica’ isimli kitabında ahlak felsefesi üzerinde durmuştur. Eserlerinde Tanrı sevgisini açıklamıştır. Töz ile ilgilenmiş, varlık sorunu üzerinde durmuştur. Spinoza, felsefe ve metafiziği birbirinden ayırmıştır. Töz’ün insanla metafizik arasında bağlantı kurduğuna inanır. O çağın filozofları, çağın olaylarından etkilenmiş ve etkilemiştir. Spinoza bir panteistir; yani doğa, eserlerinde önemli yer tutmaktadır.