ingilizce konu anlatımları, ingilizce ders notları, ingilizce, video ders, ingilizce video dersler, ingilizce dersleri vb. video dersleri ücretsiz olarak izleyebilirsiniz.

Lütfen forum bölümümüze üye olarak video derslerle ilgili yorumlarınızı yazınız…

Sponsor Bağlantılar

*** İNGİLİZCE VİDEO DERSLER SİTEDEN KALDIRILMIŞTIR ***

İngilizce ile Türkçe arasındaki bazı farklar (Video Ders)
Simple Present Tense (am,is,are): Durum Cümlesi (olmak) (Video Ders)
Simple Present Tense (do,does): Hareket Cümlesi (yapmak) (Video Ders)
Singular and Plural: Tekil ve Çoğul (Video Ders)
Adverbs of Frequency: Sıklık Zarfları (Video Ders)
Numbers: Sayılar (Sıfır-Trilyon) (Video Ders)
Telling the time: Saati sorma ve söyleme (Video Ders)
Ordinal Numbers: Sıra Sayıları (Video Ders)
The Colours: Renkler (Video Ders)
This, That, These, Those: İşaret Zamirleri -Bu, Şu, Bunlar, Şunlar (Video Ders)
Prepositions for place: Edatlar (yer zarfları) (Video Ders)
There is & There are: Bulunmak Cümlesi-1 (Video Ders)
There is & There are: Bulunmak Cümlesi-2 (Video Ders)
There is There are: UYGULAMA (Video Ders)
Verbals (to/ing): Fiilimsiler (Video Ders)
Can, Should, Must, Have to (Modals): Modallar genel bakış (Video Ders)
Can: Yapabilirlik Cümlesi (Video Ders)
Should: Tavsiye Cümlesi (Video Ders)
Must: Mecburiyet Cümlesi (Video Ders)
Have to: Zorunluluk Cümlesi (Video Ders)
The / a / an Articles: Belirteçler (Video Ders)
Have got-Has got: Sahip olmak (Video Ders)
Would like to: İstemek Cümle Yapısı (Video Ders)
Ordering in a restaurant: Bir Restoranda Sipariş Verme (Video Ders)
Apostrophe: Kesme İşareti (Video Ders)
Comparatives: Karşılaştırma Cümleleri (daha) (Video Ders)
Superlatives: Karşılaştırma Cümleleri (en) (Video Ders)
Similarities: Benzerlikler (like, as … as) (Video Ders)
Comparatives and Superlatives: Karşılaştırma Cümleleri (Video Ders)
Wh-Questions: 5N 1K Soru Kelimeleri hareket hali tanıtım (Video Ders)
Wh-Questions: 5N 1K Soru Kelimeleri hareket hali örnekler) (Video Ders)
Wh-Questions: 5N 1K Soru Kelimeleri hareket hali cevap verme (Video Ders)
Wh-Questions: 5N 1K Soru Kelimeleri Durum hali (eski) (Video Ders)
Wh-Questions: 5N 1K Soru Kelimeleri hareket hali (eski) (Video Ders)
Shall & Let’s: Teklif Cümleleri (Video Ders)
Future Tense: Gelecek zaman (will) (Video Ders)
Future Tense: Gelecek zaman (will & be going to) (Video Ders)
Future Tense Examples: Gelecek Zaman Örnekleri (Video Ders)
Future Tense: Gelecek zaman 1 (Video Ders)
Future Tense: Gelecek Zaman 2 (Video Ders)
Present Continuous Tense: Şimdiki Zaman (Video Ders)
Present Continuous Tense: UYGULAMA (Video Ders)
Boiled and Pounded Wheat Meal: Bulgur Pilavı (Video Ders)
Baked Potato: Kumpir (Aktivite) (Video Ders)
Simple Past Tense: -di’li Geçmiş Zaman 1 (Video Ders)
Simple Past Tense: -di’li Geçmiş Zaman 2 (Video Ders)
Irregular Verb List: Düzensiz Fiiller Listesi (Video Ders)
Be able to: -ebilmek Cümle yapısı (Video Ders)
Tag Questions: Teyit Soruları (Video Ders)
If Conditionals: Şart Cümleleri (Video Ders)
Relative Clauses: Tamlama Cümleleri (Video Ders)
Tenses in English: İngilizcedeki 16 zamanın genel anlatımı (Video Ders)
I wish: “Keske” Cümle Yapısı (Video Ders)
Present Perfect Tense: Etkisi Devam Eden Geçmiş Zaman (Video Ders)
Present Perfect Continuous: Sürekli Geçmiş Zaman (Video Ders)
Past Perfect Tense: Mişli Geçmiş Zaman (Video Ders)
Past Perfect Continuous: Sürekli Miş’li Geçmiş Zaman (Video Ders)
Passive Voice: Edilgen Cümle (Video Ders)
Reported Speech: Dolaylı Anlatım (Video Ders)
Reported Speech: Dolaylı Soru (Video Ders)
Bilinmeyen Kelimeleri Anlama Teknikleri 1 Kelimeleri Hissetmek (Video Ders)
Bilinmeyen Kelimeleri Anlama Teknikleri 2 Çıkarım Yapmak (Video Ders)