Yeni Osmanlıların en ateşlilerinden Mehmed Bey[1]’in, Hürriyet grubunu terk ettikten sonra Paris’te kendi dergisini çıkarmaya başladı. İttihad adını taşıyan dergide Türkçe, Rumca, Ermenice ve Arapça makalelerin çıktığı söylenir. Böyle davranmakla Mehmed Bey, Osmanlı Devleti ile ilgili reform tasarısının çoğulcu yapısını göstermeyi amaçlamaktadır.[2] Ali Suavi’nin yazılarının da yayınlandığı gazetede Hukuk, Hürriyeti ilan etmek, meşruti idareyi ve umumi nezaret sistemini tasviye etmek, vatanın içinde bulunduğu tehlikeleri ortaya koymak ve çareler aramak, Osmanlı birliğini sağlamak gibi fikirlere yer verilmektedir.[3]

Sponsor Bağlantılar

 

1 Mayıs 1870’de Cenevre’de Hüseyin Vasfi Paşa ile Mehmet Bey tarafından çıkarılmaya başlanan Inkılap gazetesi de Yeni Osmanlılar’ın diğer bir yayın organıdır. Yayınlarında halkı devrime teşvik eden gazete padişahlık sistemine de ağır eleştiriler getirilmiştir. Yazar kadrosunda Mehmet Bey, Hüseyin Avni Bey, Ratıb, Emir Ayyar, Aristidi gibi kimseler bulunmaktadır. Yeni Osmanlılardan ayrılan yazı heyeti bu gazete etrafında kurdukları topluluğa Cemiyet-i Ahrar ismini vermişlerdir. Gazete diğer Yeni Osmanlı yayınlarından farklı olarak Boşnaklara ve Çerkeslere haklarını aramaları gerektiği telkin edilmektedir.[4]

 

Yeni Osmanlıların Avrupa’da giriştikleri bu yayın faaliyetleri, Osmanlı İmparatorluğu’nda daha çok tanınmalarına ve fikirlerinin de bir o kadar yayılmasına neden oldu. Ancak fiili olarak istedikleri ıslahatları yaptıramadılar. Ali Paşa’nın ölümü üzerine hemen hepsi Osmanlı İmparatorluğu’na geri dönecek ve yayın faaliyetlerine kaldıkları yerden devam edeceklerdir.[1] Mehmet Bey, 1871 Paris Komünü saflarında çarpışırken yaralanan bir Osmanlı aydınıdır.

[2] Şerif MARDİN; Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, çeviri, Mümtaz’er TÜRKÖNE, Fahri UNAN, İrfan ERDOĞAN, İletişim, İst.1996, s.60.

[3] YAZICI Nevin; Osmanlılık Fikri ve Genç Osmanlılar Cemiyeti, Kültür Bakanlığı Yay., Ankara 2002. s.76.

[4] YAZICI; Osmanlılık Fikri ve Genç Osmanlılar Cemiyeti, s.76.