Mainz, 09.05.2012
 
Son bir kaç yüzyιldan bu yana batι sultasιnda hayatiyetini sürdürmeye çalιşmakta olan insanlιk süratli bir „değersizleştirme“ süreci yaşamaktadιr. Yeryüzünün en soylu varlιğι olan insan en asil değerlerinden biri olan „Annelik“ konusunda da habire „irtifa“ kaybetmektedir. Yaklaşmakta olan „Anneler Günü“ vesilesi ile bir dolu tevzirat dinlemek zorunda kalacağιmιzdan hiç kuşkunuz olmasιn. Her nasιlsa bizim taklit şampiyonu modern(!) lerimiz kadιn haklarι lafι geçer geçmez hemen İslâma salya-sümük saldιrmaya başlarlar.İslâmιn kadιnι aşağιladιğιnι iddia etmek en hafif tabirle kuru bir cehalettir, dahasι Allahιn cinsiyet ayrιmι yaptιğιnι ileri sürdüğü için Allaha iftiradιr. Ancak biz bugün kadιn konusu üzerinde durmayacağιz. İnsanoğluna yaratιcιsι tarafιndan ihsan edilmiş bulunan bir çok değer gibi „Annelik“ de batι kafasι tarafιndan tahrif ve „tahrip“ edilmiştir. Anneliği yok eden batι kafasι sanιrsιnιz ki hiç değilse yιlda bir anneler hatιrlansιn diye böyle özel bir gün tahsis etmiştir, o bile değil. Vahşi kapitalizmin tüketim tezgâhιna mal koymak için uydurduğu bir garabetten ibaret bir günden ibarettir. Annelerin günü mü olurmuş, hergün annelerin günüdür. Batι belki bugünü sιrf daha fazla tükettirmek için icat etti ama netice olarak anneler sadece o günde hatιrlanιr duruma geldi. Kadιnι yüceltmek dediysem yanlιş anlaşιlmasιn, batι anlayιşιnda kadιnι yüceltmek demek „ucuz işgücü“ olarak istihdam etmek anlamιna geliyor. Dιşardan bakιnca bizim ülkemizdeki modern(!) insanlarιn büyük bir kιsmι batιya hayranlιkla bakιyor. Baksanιza diyorlar istihdam konusunda kadιnlarιn sayιsι handiyse erkeklar kadar. Halbuki işin ucunda ucuz işgücü olduğunu göremiyorlar. Batιda da kadιnlar ucuz işgücü konumunda mιdιrlar? Evet aynen öyledir. Bu yüzden işverenler genellikle kadιnlarι tercih ederler. Hele bir de doğurmuyorlarsa (Ki çoğunlukla doğurmuyorlar) havada kapιyorlar.

Sponsor Bağlantılar

Modern kafalarιn kadιnι yüceltmekten anladιklarι tek şey ona erkeğin yaptιğι her şeyi ve yapmadιğι şeyleri de yaptιrmaktan ibaret. Meselâ kadιn „tιr şoförü“ olursa ve „lastik“ reklâmιnda soyunursa o kadιn eşit ve özgür(!) kadιn olmuş oluyor, kafa bu. Tabi bu garip eşitleme yapιlιrken bir yandan da habire anneliği aşağιlιyorlar. Anneliği aşağιlamanιn bilenen pek çok yolu var ama en yaygιn olanι annelere „işsiz kadιn“ yahutta hafifçe burun kιvιrarak „ev kadιnι“ muamelesi yapmak. Yani modern kafaya göre anneler boş boş oturan kadιnlardιr. Peki ama ona anne dedik. Yani çocuklarι var. Dünyanιn en asil ve mübârek işini yapιyor, çocuk yetiştiriyor. İnsan gibi soylu bir meyveye bahçιvanlιk yapιyor. Olsun değilmi ki o evinden çιkmιyor o zaman çalιşmιyor demektir. Modernler anneliği “angarya” addediyor ve onu iş saymιyor. Onlara göre çalιşιyor sayιlmak için illâ da evden çιkmak, sokağι görmek, sokağa görünmek, kamuya açιlmak lâzιm. Sokağa çιkmanιn da elbette bir dünya lâzιmlarι lâzιm. Hergün işe aynι kιyafetle gidilmez ya canιm, elâlem ne der sonra.  Kιyafetin saç rengiyle uyum içinde olmasι lâzιm. Elbise yeter mi? Yetmez elbet. Elbiseye uygun ayakkabι, ona uygun çanta, çantaya uygun cüzdan, cüzdana uygun cep telefonu ve çok pahalι olamasa bile gösterişli takιlar takιp takιştιrmak lâzιm. Bu kadarι da yetmez iyi-kötü modayι da takip etmek lâzιm. Eee, bütün bunlar ağaç kovuğundan çιkacak değil ya, bunlar için çalιşmak lâzιm. Yetmiyorsa mesâiye kalmak lâzιm.

Bu zamanda kadιn özgür olmalι ayol! Bu devirde “koca parasι” yiyerek, kocanιn esiri olunur mu ayol. Herhangi bir işyerinde çalιşan kadιn kocasιndan özgür. Bence de bu çok doğru. Iyi ama bir bakalιm kimlerin esiri. Kocasιndan en ufak bir sitayişe burun kιvιran bu çalιşan modern kadιnlar, patron yahut ustabaşιndan yediği fιrçalarι yada sokaktaki magandalarιn tiksinti verici sataşmalarιnι işinin parçasι sayabiliyor. Koca parasι yeme de ne halt yersen ye, modern kafanιn geldiği nokta tam da bu.

Avrupalιlar evlilik müessesesini bitirdiler ve sonunda annelik gibi ulvi bir değer de tükenmek üzere. Avrupalι kadιnlar ilgili devletlerin muhteşem teşviklerine rağmen doğurmuyorlar. Annelik zor zenaat kardeşim. Bir kere vücudu „deforme“ ediyor. Hem sonra geceler boyu uykusuz kalacaksιn, konken partilerinden mahrum olacaksιn, bir süre en azιndan içkiyi azaltacaksιn, hulâsa bir çok zevkinden vazgeçmek zorunda kalacaksιn. Hazzperest bir zihniyeti sιnιrlayacak bir değer yapιsι yok. Sιnιrlar olmazsa insanιn beşere intikal etmesi dolayιsιyla vahşileşmesi kacιnιlmaz olur. Avrupalι kadιnlar şimdi „bebek“ yerine sevimli „minik köpeklerle“ durumu idare ediyorlar. Bu konuda okuyucularιmι rakamlara boğmak istemem ama bir fikir vermesi açιsιndan Almanya`da 48 milyon nüfusa kayιtlι köpeğin var olduğunu hatιrlatmadan geçmek istemiyorum.

Modernliği sadece teşhircilik, içki ve konken partisi sarmalιna mahkum eden bizim lümpen sosyetemiz de birazcιk sιrιtsa bile aynen batιnιn yolunda emin adιmlarla ilerliyor. Onlarιn „özgür“(!) olmalarιna en ufak bir itirazιm yok da bazι kerameti kendinden menkul üst sιnιfιn mütekebbir sosyeteleri televizyon ekranlarιndan ahkâm keserken habire İslâmιn kadιnι aşağιladιğιnι, İslâmιn kadιna modern dünya kadar hak tanιmadιğιnι ev kadιnlarιnιn avâre kadιnlar olduğunu söylemeleri yok mu işte buna ifrit oluyorum. Sanki ülkemizde erkeklere çok iş bulabilmişler gibi bazι tuzu kuru sosyetikler ev kadιnlarιna iş aramaya soyunuyorlar. Ev kadιnlarιnιn kendi çocuklarιnι yetiştirmesini asla ““ kabul etmiyorlar. Ama o kadιnlar, onlarιn evlerini, camlarιnι yahut keneflerini temizlerlerse o zaman iş oluyor ve kenef temizleyen kadιn bir anda özgürleşiveriyor. Kadιn kendi çocuğuna değil de başkalarιnιn çocuğuna bakarsa bunun adι iş oluyor, zira bu konu Avrupa´da önemli bir hizmet sektörü olarak kabul görüyor. Bütün anneler işe giderse çocuklarι kim bakacak?  Olsun kadιn evden çιksιn da ne olursa olsun! Herkes kendi çocuğunu bakmak yerine herkes başkasιnιn çocuğunu baksιn, kendininkini de başkasιna baktιrsιn. Ne büyük bir garabet, ne tuhaf bir mentalite…

Benim görüşüme göre İslâm kadιnιn çalιşmasιna karşι değildir. Hatta bazι alanlarda çalιşmasι zarurettir. Ancak İslâm en genel anlamιyla insanlιğιn değişmez ve hasbi değerlerinin yegâne adι olduğu için kadιn-erkek diye bir ayιrιm yapmaz. İnsana „cinsiyeti“ üzerinden değil „şahsiyeti„ üzerinden yaklaşιr. Ancak „annelik“ kurumuna özel bir anlam yükleyerek „cenneti“ annelerin ayaklarι altιna serer. Tabi ki tek dünyalιlarιn cennet diye bir dertleri olmadιğι için anneliği aşağιlamalarι anlaşιlabilir. Ancak müslüman olduğunu ileri sürenlerin bu felâkete azami dikkat etmeleri gerekir. Anneliği aşağιlayan gafillere seni de bir “anne” doğurmadι mι diye hatιrlatmak lâzιm.

Anneler gününüz kutlu olsun demeye inanιn dilim varmιyor. Zira bu bana çok „yavan“ geliyor. Onun yerine annler günlerinizi mübârek kιlsιn demeyi
yeğliyorum. Sene de bir gün annene çiçek al, işlem tamam. Modern insan hem kolaycι ve hem de hazcι. O hayatιnι yaşayacak, şimdi annesi ile ilgilenemez. Mesai var, arkadaşlarla gezip-tozma var, partiler var, disko var, bar var, pavyon var, var da var…

Anne ile kim uğraşsιn. Modernler için iyi ki de varsιn “Anneler Günü“.

Baki Selam ve Saygιlarιmla.

Ömer Erdem
Mainz/Almanya