Liliceae familyasındandır. Afrika ve Asya’nın tropik bölgelerinde doğal olarak yetişirler. Genellikle Cordyline’lerle karıştırılırlar. Ancak daha önce de söylendiği gibi Dracaena’ların kökleri sarı-turuncu renklidir. Dracaena’ların bir çok kültür formu elde edilmiştir.
D. fragrans sarı şeritli yapraklı, D. marginata yeşil uzun yapraklı, D. marginata “Tricolor” kırmızı-yeşil yapraklı olanı en önemli formlarıdır.

Sponsor Bağlantılar

Bu kültür formları yan gölge, hava nisbi nemi yüksek yerleri severler. Özellikle yaz aylarında yapraklarına bol su püskürtülmelidir. Kış aylarında 16°C’de muhafaza edilmeli ve verilen su miktarı azaltılmalıdır. Yaprak renklerinde açılma ve alaca rengin kaybolması bitkinin serin ve aydınlık bir yerde bulunduğunu, dökülmesi ise hava nispi neminin düşük olduğunu gösterir.

Saksı değiştirmesi Şubat-Mart aylarında yapılır ve saksı harcı olarak, 2 kısım bahçe toprağı, 1 kısım peat, 0.5 kısım yaprak çürüntüsü ve 0.5 kısım kumun karıştırılmasıyla elde edilen harç kullanılır.

Üretilmeleri tohum, çelik ve havai daldırma ile yapılır. Tohumlar kumsal bir harç içine Mart ayında ekilirler ve 29°C’de çimlendirilirler. Daha sonra 8’lik saksılara şaşırtılırlar.

Çelikler Mart-Nisan aylarında, ana bitkide meydana gelen sürgünlerden baş çeliği olarak ha­zırlanırlar. Diğer bir yöntem yaşlı gövde yetiştirme yastığına yatırılır ve her boğumdan mey­dana gelen kök ve sürgünler daha sonra kesilerek yeni bitkiler elde edilir veya gövdeden kısa çelikler hazırlanarak, kum + torf karışımında yetiştirme yastıklarında köklendirilirler. Hava daldırma, tepe sürgününün 20 cm kadar altında, gövde yarıya kadar kesilir, kesim yerine yo­sun konur ve plastik bir örtü ile sarılır.