KAYIKÇI KUL MUSTAFA

17. yüzyıl halk şairlerimizdendir. Birçok yeri dolaşmıştır; Arabistan, Cezayir, Bağdat… Özellikle Osmanlı’da Abaza Hasan Paşa ayaklanmasını eserlerinde belirtmiştir. Mesela tarihçi Peçevi ‘de Kuyucu Murat Paşayı anlatmıştır. II. Osman’ın ayaklanma sonucu öldürülmesini anlatmıştır. Mesela kendisi Şah Abbas’ın Bağdat’ı ele geçirişini anlatmıştır. Olaylara daha çok tarihsel perspektiften bakmıştır. Şah Abbas ise Safevi  Devleti hükümdarıdır.

Osmanlı Devletiyle Safevi devleti Dördüncü Murat ve sonrasında birçok savaş yapmıştır. Üstünlük dengesi zaman zaman bozulmuş Osmanlıya ya da İrana geçmiştir. Genç Osman destanı içlerinde çok önemli yer tutmaktadır. Şiirlerinde bazen okuyucuyu zorlayıcı cümleler görülmektedir. Genel olarak halk diliyle yalın eserler kazanmıştır. Türk Edebiyat Tarihine. Kendisinin ünü Anadoluyu aşmış Hindistan’a kadar yayılmıştır. Şüphesiz bunu eserlerinin değeri ile ölçebiliriz. Hem edebiyat hem de tarih yönü ağır basan eserler vermiştir.

Sponsor Bağlantılar

KUL NESİMİ

Bektaşi şiirleri önemlidir. Türkçe, Arapça, Farsça bilmektedir. Şiirlerinde hece ve aruz ölçüsünü beraber kullanmıştır. Kul Nesimi’nin bu yazdığı eserler hem Azarbaycan’da hem de Anadolu’da tanınmıştır.