13. yüzyıl dolaylarında yaşamış olan Mevlana İslam ve tasavvuf alanından pek çok eserler bırakmış, öğretileri ile bugün hala etkisini gösteren ender insanlardan bir tanesi olmaktadır. Dünyadaki her insanın koşulsuz ve şartsız kabul eden Mevlana bunu ‘gel, ne olursan ol yine gel’ sözleri ile ifade etmiştir.

Sponsor Bağlantılar

Ölüm Mevlana için bir düğün sayılmaktaydı. Çünkü Rabbi’ne kavuşma heyecanı Mevlana için bu şekilde ifade edilmekteydi. Doğum ise hüzünlü bir ayrılıktı. Çünkü doğan her insan Rabbin huzurundan ayrılmak zorunda kalırdı.

Afganistan dolaylarından dünyaya gelen Mevlana çocukluğunu Belh şehrinde geçirmiştir.  Babası döneminin ileri isimlerinde Bahaeddin Veled’dir. Yaşadığı yerde çıkan siyasi istikrarsızlık ve Moğol İstilası nedeniyle oradan ayrılmak zorunda kalmıştır. Eserleri ile geçmişte, günümüzde ve muhtemelen gelecekte de çok fazla kişiyi etkileyen Mevlana’nın eserleri bugün dünyanın pek çok yerinde de ilgi görmektedir. İlme son derece önem veren Mevlana Türkçe, Arapça, Farsça dillerini bilmekteydi.  Afganistan’dan göç ettikten sonra Konya’da yaşamına devam eden Mevlana eğitimini bitirdiğinde Konya’da bulunan Ebul’l Fazl Medresesi’nde müderrislik eğitimi vermeye başlamıştır. Her zaman Allah aşkı ile yanan Mevlana için O’na doğru atılan her adım kutlu sayılmaktadır. Bugün pek çok eseri yaşayan ünlü alim ve düşünürün oluşturduğu eserler dünyadaki her insana hitap etmekte ve onları kabul etmektedir.  Sözleri ile insanların kalbine işleyen Hz. Mevlana’nın eserleri bugüne kadar gelebilen ender eserlerdendir. Bütün yaşamını kısaca ‘hamdım, piştim, yandım’ diyerek anlatan Hz. Mevlana hayatın tecrübesizlik ve olgunluk dönemlerine dikkat çekmektedir. Başka insanlar yerine her zaman kendi eksiklerini ve kusurlarını gören Hz. Mevlana bunun yaşam felsefesi olarak da görmüştür.

Eserleri içinde Mesnevi, Divan-ı Kebir, Mektubat, Fi Hi Ma Fih, Mecalis-i Seba gibi eserleri bulunmaktadır.

* Hz. Mevlana’nın Sözleri
* Hz. Mevlana’nın Hayatı
* Hz. Mevlana Kimdir
* Hz. Mevlana’nın Vasiyeti
* 360 Derece Mevlana Müzesi’ni Dolaş
* Yanmadımki Söneyim