MEB Yönetici Atama Yönetmeliğinde Neler Değişti?

MEB YÖNETİCİ ATAMA YÖNETMELİĞİNDE NELER DEĞİŞTİ?

MEB yönetici atama yönetmeliği 24 Nisan’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Peki bu yönetici atama yönetmeliğinde neler değişti?

Sponsor Bağlantılar

Eğitim çalışanları tarafından dört gözle beklenen MEB yönetici atama ve yer değişikliği yönetmeliği artık yürürlükte.

Bildiğiniz gibi geçen yıl uygulanmaya konmasına rağmen Danıştay tarafından iptal edilen “MEB Yönetici Atama ve Yer Değişikliği Yönetmeliği” Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce internet ortamına da aktarıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, yönetmeliğin hazırlanmasında, eğitimcilerin bazı tekliflerini değerlendirirken, kurucu müdürlerin puan değerlerini 10’dan 5’e indirdi. Ayrıca asaleten ve vekaleten görevlendirmelerin puan değerlerini asaleten görev yapanlar bakımından artırdı. Buna karşın öğretmenlikte geçen sürelerin puan değerleri yerinde sayarken, değerlendirme komisyonunda da sendika temsilcisi ne yer verilmedi.

Taslağı çıktığında kadrolaşma iddialarına neden olan, verilen ödüllerin sadece son 3 yılda alınanların atamalarda değerlendirilmeye alınması da yönetmeliğe girdi. Yönetmelik ile atamalarda son 3 yılda alınan ödüller geçerli olacak, fakat daha önceki ödüller ise değerlendirmeye alınmayacak. Herhangi bir teşekkür belgesi 3 puan, takdir belgeleri 5 puan, aylık ödülleri için ise 8 puan verilirken, müdür yardımcılığında geçen her yıl ise sadece 0,12 puan. 25 yıl müdür yardımcılığı yapan bir öğretmen 3 puan alırken, 12,5 yıl müdürlük yapmış öğretmen ise 6 puan alıyor.

Atamaların değerlendirilmesinde kullanılacak “Yönetici Değerlendirme Formu’nda adaylara, görmüş olduğu her yüksek öğrenimin her yılı için varsa lisansüstü eğitimi için puan verilecek. Adaylar, özellikle aldığı ödüllere, cezalara ve sicile göre değerlendirilecek. Adayın kariyeri de değerlendirmeye alınıyor. Yönetici adayları, yükseköğrenim gördüğü her yıl için bir puan alırken, yöneticilik alanında yüksek lisans yapması durumunda toplam 5 puan alıyor. Yönetici alanında doktora yapması halinde 8 puan alan adaylar alan dışında yüksek lisans yaparsa 3, doktora yaparsa 5 puan alıyor. Buna karşın sicilinde puanı 90 ve üzeri olan adaylar 10 puan alabiliyor. Hatta ödül alan adaylar, her bir ödül için 8 puan alabilirken, her takdir belgesi için 5, teşekkür belgeleri için de 3’er puan veriliyor. Tasarının söz konusu bu haliyle “kadrolaşma” iddialarına da açık kapı bırakıyor.

Yönetmeliğin yaklaşık bir yıldır yayımlanmaması nedeniyle, Yönetmeliğe şu geçici madde de eklendi:

“11/1/2004 tarihli ve 25343 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği hükümlerine göre, müdür yardımcılığı için yapılan seçme sınavını kazanan adaylar, sınavların geçerlik süresi ile sınırlı olmak kaydıyla bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde müdür yardımcılığına atanmak üzere başvurmaları halinde kendi aralarındaki sınav puanı üstünlüğüne göre öncelikle atanırlar.”(ANKA)