Memurlara Müjdeli Haberler

Memurlara Müjdeli Haberler

Toplu görüşmeler devam ederken memurlara çeşitli müjdeler gelmeye başladı.Sözleşmeli personele de müjdeli haberler bekliyoruz.

Sponsor Bağlantılar

Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu koordinatörlüğünde hazırlanan ek ödeme dengesizliğinin giderilmesine yönelik reform düzenlemeden sonra memurlara başka müjdeli haberler geliyor.

Personel reformu konusunda Başbakan Recep Tayip Erdoğan’ın tam desteğini alan Başesgioğlu’nun toplu görüşmelerde “Sendikalara memura günümüze kadar söz verilen ancak tutulamayan haklar konusunda yapılabileceklerin yapılması diğerlerin ise üzerinde yeniden değerlendirme yapılmak amacıyla daha sonra konuşulması” şeklindeki açıklaması memurlara yeni haklar verileceğinin işaretlerini vermektedir.

Toplu görüşmelerde taraflar arasında mutabakata varılan konular ise şöyle:

– Memurun kaynanasının veya kayınpederinin ölümü halinde kendisine 3 gün mazeret izni verilebilecek…

– Devlet memurunun tatillerde ikamet mahalli dışına çıkmak için amirinden izin alma müesessesi kaldırılıyor.

– Memurun bakmakla yükümlü olduğu kimselerin ağır bir hastalağa yakalanması ve kendisinden başka bakacak kimsesinin olmaması durumunda refakatine ihtiyaç olduğunu sağlık kurulu raporu ile belgelendirilenlere 1 ay süreyle sınırlı olmak üzere aylıklı izin verilebilme olanağı getriliyor.

– Memurun çocuğunun olması halinde verilen 3 günlük mazeret izni 5 güne çıkartılıyor.

– Uyarma ve kınama cezalarına karşılık itirazların disiplin kuruluna yapabilme imkanı verilecek.

– Aynı kurum içinde aynı koşulları ve hizmet niteliklerini taşıyan aynı unvandaki kamu görevlilerinin karşılıklı yer değiştirmelerine kolaylık geliyor.(becayiş)

– Görev mahalli dışında bir ortaöğretim kurumunu merkezi sınavla kazanan çoçuğu bulunan memura tayin kolaylığı getiriliyor.