Aradım, aradım yoktu Kâbe’de
Allahın habibin ismi nerede..?
Sanırım mevcuttu daha öncede
Düşündüm, üzüldüm bilseniz ne çok
Muhammedin ismi Kâbe’de hiç yok

Ezanda, kamette aşkla okunur
Tahiyatta, hutbede farzla okunur
Kâbe’de ismi yok, bana dokunur
Düşündüm, üzüldüm bilseniz ne çok
Muammedin ismi hiç yok Kâbe,’de

Sponsor Bağlantılar

Arşi Alada Allah’la yazılan
Âdemin affına sebeb sayılan
Hac, ümre, tavaf yapan, namaz kılan
Düşündüm, üzüldüm bilseniz ne çok
Muhammedin ismi Kâbe’de hiç yok

Hacerül Esvede hakem olan O
Kâbe’yi putlardan kurtaran O.
Kâbe’yi bize kıple yaptıran O
Düşündüm, üzüldüm bilseniz ne çok
Muhammedin ismi Kâbe’de hiç yok

Kelime-i tevhid ve şahadette.
İslamın lk şartı ‘O’ dur elbette
Varlığı mevcuttur her ibadette
Düşündüm, üzüldüm bilseniz ne çok
Muhammedin ismi Kâbe’de hiç yok

İlk girişe yazılmış adı Kralın.
Anılmaz Ömerin, adı Ali’nin.
Arayıp bulunca bana bildirin
Düşündüm, üzüldüm bilseniz ne çok
Muhammedin ismi Kâbe’de hiç yok

Haksızsam kellemi hemen indirin
Yoksa bunu yapanı, tez sindirin.
İçimdeki çileyi dindirin
Düşündüm, üzüldüm bilseniz ne çok
Muhammedin ismi Kâbe’de hiç yok-

Üstelik Muhammed Mekkeli Arap
Üstelik geldi ilahi bir kitap
Sevmeyenler için varlığı azap
Muhammedin ismi yok hiç Kâbe’de.
Muhammedin ismi yok hiç Kâbe’de.-

Resülü arar ay, Ebu Kuveys’te.
Bölünsünmüş yine, bir işarette.
Milyonlarca ümmeti ibadette,
Düşündüm, üzüldüm bilseniz ne çok
Muhammedin ismi Kâbe’de hiç yok

Müşriklerledi bütün davası
Ne makam, ne toprak istilasi.
Bence bu bir geçmiş hesaplaşması.
Düşündüm, üzüldüm bilseniz ne çok
Muhammedin ismi Kâbe’de hiç yok

Adına ezan duası okunan,
Ne böyle korkulan, aykırı olan
Nedir, kimedir ismi dokunan
Düşündüm, üzüldüm bilseniz ne çok-
Muhammedin ismi Kâbe’de hiç yok

Salâtla, selamla ismi anılan
Salâtsızlara buddua kılınan.
Vahşi gibi birini bağışlayan
Düşündüm, üzüldüm bilseniz ne çok
Muhammedin ismi Kâbe’de hiç yok-

Bağışlanmayacak bir davranış bu
İstemiyerek asla olmamış bu.
Belki geleceğe bir planlayış bu
Düşündüm, üzüldüm bilseniz ne çok
Muhammedin ismi Kâbe’de hiç yok-

Davası Allah emrinin davası
Nefsinin değildi dinin davası.
Nemelazım deme, kimin davası
Düşündüm, üzüldüm bilseniz ne çok
Muhammedin ismi Kâbe’de hiç yok

Olmalı namazda, tavafta huşu
Dedi, koduya girer elbet bu-şu
‘Orhan’ müslumanlar bir deve kuşu
Düşündüm, üzüldüm bilseniz ne çok
Muhammedin ismi Kâbe’de hiç yok-

ORHAN AFACAN