Sözleşmeli Öğretmenler Kadroya Alınacak mı?

Sözleşmeli Öğretmenler Kadroya Alınacak mı?

Anayasa Mahkemesi,dün  4/B’li öğretmen çalıştırılmasına imkan tanıyan 657 sayılı Kanunun 4/B maddesinin ilgili bölümünün iptali istemini görüşecekti.

Sponsor Bağlantılar

Danıştay Onikinci Daire’nin itirazında; 14.7.1965 günlü, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) bendinin üçüncü fıkrasına 21.3.2006 günlü, 5473 sayılı Yasa’nın 3. maddesiyle eklenen “Millî Eğitim Bakanlığında norm kadro sonucu ortaya çıkan öğretmen ihtiyacının kadrolu öğretmen istihdamıyla kapatılamaması hallerinde öğretmenlerin; …” ibaresinin iptaline ve yürürlüğünün durdurulmasına karar verilmesi isteniyordu.

Mahkemenin dünkü görüşmesinde karar çıkmadı. Yüksek Mahkeme bugün “esasın incelenmesine” ve “yürürlüğü durdurma isteminin bu konudaki raporun hazırlanmasından sonra karara bağlanmasına” karar verdi.

Anayasa mahkemesinin bu yanlış uygulamadan bizleri kurtarmasını diliyoruz.