Araucariaceceae familyasındandır. Güney Amerika ve Avustralya’da doğal olarak yaşar. 12 türe sahiptir. Sera ve salonlarda yetiştirilen tür Araucaria heterophylla (A.exce(sa) olup vatanı olan Şili’de 60 m boylu orman ağaçlarıdır.

Sponsor Bağlantılar

Ülkemizde Antalya ve civarında açıkta yetiştirilebilir.Diğer bir tür de Araucaria araucona (maymun ağacı) dır. Bu da önce sera veya salonlarda yetiştirilir daha sonra park ve bahçelere dikilir.
Araucaria’lar havadar, aydınlık yerlerde iyi gelişirler, ancak güneş ışıklarına direkt maruz ol­mamalıdırlar. Yaz aylarında toprak devamlı nemli tutulmalı ve yapraklara su püskürtülmelidir. Kış aylarında ise su azaltılır ancak toprağın tamamen kurumasına mani olunur. Sulama ve püskürtme suyu olarak kireçsiz su kullanılmalıdır. Sıcaklık bakımından yaz aylarında bir prob­lem olmamakla birlikte kış aylarında sıcaklık 7°C olmalı, fakat 2-3°C’nin altına inmemelidir.

Araucaria (Arokarya, Salon Çamı)

Saksı toprağı 1 kısım yaprak çürüntüsü, 1 kısım funda toprağı, az miktarda, bitki besin maddelerince zengin killi toprak ve 1 kısım kumun karıştırılmasıyla hazırlanır. 2-3 senede bir ve Mart ayında saksı değiştirmesi yapılır. Saksı değiştirmede köklerin zarar görmemesine dikkat edilmelidir.

Üretimi tohum veya çelikle olur. Tohumlar ilkbaharda saksılara ekilirler ve ancak 2 yıl sonra şaşırtabilecek duruma gelirler. Çelikle üretimde ise çelikler baş çelikleri olarak Aralık ayında hazırlanırlar. Bu nedenle yeterli çelik bulmak çok zordur. Yan sürgünlerden alınan çelikler daima yana doğru büyürler ve bitki hiçbir zaman gerçek formunu bulamaz. Çelikler boğumun 3-5 cm altından kesilir, reçinesi temizlenir, odun kömürü tozuna batırılarak küçük saksılara dikilirler. Dikilen çelikler küçük bir kargıya bağlanarak dik durması sağlanır. Yan dallarda uçları yukarı gelecek şekilde bağlanır. Daha sonra çeliğin 2-3 cm’lik kısmı dışarıda kalacak şekilde kök boğazı torf veya at gübresi karıştırılmış yaprak çürüğü ile doldurulur ve 1 hafta 18-20°C’de daha sonra 22°C’de muhafaza edilirler. Üstleri cam veya plastikle örtülür ancak sık sık havalandırılır. 3-4 ayda köklenen çelikler biraz büyüyünce bir büyük saksıya şaşırtılır.