Euphorbiaceae familyasındandır. 1 600’den fazla türü olup, dünyanın muhtelif bölgelerinde stepler ve kara iklimine sahip yerlerde doğal olarak yetişirler. Saksı çiçekçiliğinde önemli türler Euphorbia pulcherrima (Atatürk çiçeği) ve Euphorbia milli’dir.
Euphorbia pulcherrima (Atatürk çiçeği)’nin anavatanı Meksika’dır. Bitkinin sürgün uçlarında görülen kırmızı, beyaz ve pembe yapraklar hakiki çiçek olmayıp braktelerdir.

Sponsor Bağlantılar

E.pulcherrima Aralık ayında çiçek açar, çiçeklendikten sonra bitki dinlendirilmelidir. Dinlendirmede su miktarı azaltılır, yapraklar dökülür, 10-12°C’de muhafaza edilir ve Mart-Nisan aylarında bitki 2 göz üzerinden budanır. Daha sonra bitkiye tekrar su verilmeye başlanır ve yeni sürgünler elde edilir. Çiçek açmadan önce Ekim ayından itibaren 15-20°C’de muhafaza edilir. Bitki dinlendirilmezse Martta budamadan sonra Mayıs-Haziran aylarında tekrar çiçeklenir. Bitki fazla uzun günde vegetatif gelişme gösterir. Evlerde her yıl çiçek açmadığından şikayet edilmektedir. Bu durum odada bulunan çiçeklerin devamlı olarak ilave ışık dolayısıyla uzun günde kalmasından kaynaklanır. Oysa çiçek gözleri kısa günde teşekkül eder.

Bitki yaz aylarında yarı gölge ve bol ışıklı bir alanda bulunmalı, kış aylarında gene aydınlık bir alanda muhafaza edilmelidir. Bitki çiçekli iken yaprak dökülmesi görülüyorsa, bunun nedeninin, ya fazla sudan, ya yeterli sıcaklığın temin edilememesinden veya kuvvetli ısı değişmelerinden ileri geldiği söylenebilir.

Saksı değiştirmesi her yıl Mart ayında dinlenme anında yapılır. Toprak harcı olarak 4 kısım bahçe toprağı, 1 kısım yanmış sığır gübresi ve yarım kısım kum veya bazı yerlerde 8 kısım torf, 7 kısım yaprak çürüntüsü, 5 kısım toprak, 7 kısım kum, 6 kısım koyun gübresi, 7 kısım perlitten hazırlanır.

Üretimi budama esnasında elde edilen çeliklerle yapılır. Çelikler kum içine dikilirler ve 21 °C’de plastik ya da cam altındaki tavalarda köklendirilirler. Köklenen çelikler 10-12°C lik saksılara dikilerek aydınlık bir yere alınırlar. Çelikten takriben 6 ay sonra çiçekli bitkiler elde edilir.