Mainz, 13.06.2013

Bütün demokratik ülkelerde yönetenlerden memnun olmayan kesimlerin yasal zeminde tepki göstermeleri ve protesto gösterileri yapmalarι meşru bir eylemdir.

Sponsor Bağlantılar

Zira bir hükümetin ne kadar başarιlι olursa olsun herkesi memnun etmesi imkan dahilinde değildir. Filhakika bu eşyanιn tabiatιna aykιrιdιr. Demokratik ülkelerde yönetilenler tarafιndan yapιlan gösterilere yöneticilerin de “tahammüllü” olmalarι beklenir. Buraya kadar söylediklerimizin hemen herkes tarafιndan kabul görecek genel karineler olduğu ortadadιr.

İstanbulumuzun sembol meydanlarιndan Taksim de bulunan Gezi Parkι denen yerde neler olmaktadιr? Bu konuda hemen her türlü görüş ve düşünce bu zamana kadar dillendirilmiş olup hemen herkes olaya kendi bilgisi, birikimi ve dünya görüşü açιsιndan bir yaklaşιm ileri sürmüş bulunmaktadιr. Olaylarιn gayet safiyane bir çevre duyarlιlιğιndan ivme kazanarak sonuçta malum odaklar tarafιndan “manipüle” edilerek bir anlamda yeniçerilerin “kazan kaldιrma” hikayesine dönüşmüş olmasι noktasιnda handiyse bir görüş birliğine varιlmιş durumdayιz.

Fakat geldiğimiz noktada olaylarιn sürme eğiliminde olmasι oldukça düşündürücüdür. Meselenin bu kadar uzamasι, inatla ve ιsrarla devam ettirilmesi noktasιndaki görüşlerimizi açιklama sadedinde bazι önemli tespitleri alt alta sιralayacak olursak:

– Belli ki gerek polis ve gerekse MİT içinde halâ eski Türkiye reflekslerine sahip bazι kişiler bulunmaktadιr. Bunun delili hem yeteri kadar önleyici tedbir alιnamamιş olmasι ve hem de olaylarιn başιnda yapιlan o gereksiz ve oldukça sert müdahaledir.

– Yabancι basιn tarafιndan olaylara gösterilmekte olan yüksek iltifat ve batι başkentlerinden yükselmekte olan açιk-örtülü destek talepleri ve hatta bazι yabancι devlet görevlilerinin eski meslekleri olan militanvari pervasιz beyanlarι ve yabancι ajanslarιn olaylarι büyüterek verip, zil takιp oynamalarι.

– Muhalif medyanιn ufak bir mahcubiyetle birlikte mal bulmuş mağribi gibi olaylarda sürekli polisi suçlayarak göstericileri “şirin” gösterme çabalarι, dahasι adιna yandaş denen medya da hakkaniyet adιna yaptιğι yayιnlar sonucunda yok 90`lι gençlerin masum yeşil talepleri, yok apolitik denen gençlerin hayat tarzlarιna sahip çιkmasι gibi tamamen “absürt” yorumlarla ülke insanιnιn kafasι karιştιrιlmaya çalιşιldι.

Bütün bunlara rağmen çok güçlü bir konumda bulunan hükumet zor kullanmayι denemedi. Geçmişte benzer operasyonlar çokça denendiği için hükümet olaya “serinkanlι” bir şekilde yanaşmaya çalιşarak elinden gelenin en iyisini yapabilmek için azami gayret sarfetti. Başbakan vekili sιfatι ile sayιn Bülent Arιnç adlarιna Taksim Platformu denilen kişilerle görüştü. Ne menem bir platform ise adamlarιn görüşme sonrasι yaptιklarι açιklamalar ve o esnadaki kibir, afra ve tafralarι insanιn kanιna dokunur cinsten. Hele bir de taleplerini söylediklerinde insan bunlarιn bιrakιn vatansever bir yurttaş olmalarιnι hangi ülke adιna çalιşan gönüllü casuslar olduklarι zehabιna kapιlmaktan bile kendisini alamιyor. Bu güne kadar demokrasi havariliği yapmakta olan bu “azgιn azιnlιğιn” içerden ve dιşardan bu kadar pespaye bir şekilde şιmartιlmasι sonucunda karşιmιza şιmarιk, insanιmιza ve onun temsilcilerine tepeden bakan, buyurgan ve de edepsiz bazι hilkat garibeleri çιkmaya başladι.

Gezi Parkι olaylarιnιn çok ciddi ve büyük bir organizasyonun parçasι olduğu anlaşιlmιş olmasιna rağmen hükumet, samimi bir niyet ve gençlik heyecanι ile toplanan yurttaşlarιmιza halel gelmesin diye muhteşem bir tahammül ortaya koyuyor. Bakmayιn siz, biz çok demokratιz deyip bize hava atan batιlι ülkelere onlarda benzer bir olayιn onda biri olsa yaka-paça müdahale ederlerdi. Ancak ülkemizi yönetenlerin insan sevgisi buna mani olmaktadιr. Halbuki geçmişte kendilerine ve kendileri gibi düşünenlere bu ceberrut devlet nice işkenceleri reva görmüştü. Onu da bιrakιn bu olaylarι bahane eden kemalist, devrimci ve gözü dönmüş bir avuç çapulcu sokakta bile masum insanlarιmιzι “tahkir ve tahrik” etmekte ve hatta “taciz” etmektedir. Ancak ülkemizde kaos olmasιn memleketin kazanιmlarιna halel gelmesin diye gösterilmekte olan bu tahammülün artιk katlanιlamaz bir noktaya doğru sürüklendiğini hükumete hatιrlatma zamanι çoktan gelmiştir. Eğer o masum ve şirin gençlerimiz bir yeşil duyarlιlιğι ile orada bulundu iseler, işte istedikleri oldu, mahkeme kararι da ortada. O halde derhal bu işgalcilere “koltuk değneği” olmaktan vazgeçsinler, vazgeçmelidirler. Zira burada yapιlmakta olan diğer büyük çoğunluk halkιmιzιn hakkιnι gasp etmektir. Polis dediğimiz kuvvetleri biz millet olarak huzurumuzu temin ve tesis etsinler diye görevlendiriyoruz. Bazι kendini  bilmez marjinal kişilerin keyfinin kahyasι gelene kadar beklemek zorunda değiliz. Belden aşağι küfürlerle mizah  yada tiyatro yaptιğιnι sanan ve adlarιna “sanatçι” denen bazι kiralιk kafalι sevr taşeronluğu yapmaya soyunmuş, müslüman görünce “al” görmüş “İspanyol boğasιna” dönüşen zavallιlarιn paşa gönlü öyle istedi diye devlet otoritesinin zayιfladιğι imajι gibi bir algιya asla sebebiyet verilemez. Hükumet bu konuda yapιlmasι gereken hemen herşeyi yapmιştιr. Bütün bunlara rağmen; kardeşim biz ülkenin huzurunu bozmak, ekonomik ve siyasi kazanιmlarιnι yerle bir etmek, dιşarιdaki imajιnι bozmakta kararlιyιz denecek olursa ülkenin güvenlik kuvvetleri behemahal, vatandaşlarιmιzιn huzur ve güvenliğini sağlamak üzere olaylara müdahale etmeli ve suç işleyen gözü dönmüş “teröristleri” adalete teslim etmelidir. Bir avuç tuzu-kuru azgιn azιnlιk çoğunluğa tahakküm edecek ve neyi nasιl yapacağιmιza karar verecek öyle mi? Emriniz olur mirim var mι başkaca bir arzunuz. Hadi oradan! O devirler geçti artιk. Sizi 15 günden fazla dinledik. Yalan, Abartι, Sansasyon, Dezenfarmasyon ve daha nice inciler… Yeter artιk! Gitsin herkes kendi işine baksιn. Yoksa millet gereğini eminiyet kuvvetlerinden beklemektedir. Bu kadar tahammül yeterlidir.

Köpekler istedi diye Atlar ölecek değildir”.

Başιnda sadece bir örtü var diye milletin seçtiği bir hanιmefendi vekile, ”Burasι devlete meydan okunacak yer değildir” diyenlerin bir anlamda varisi mahiyetinde bulunan bu hakkιnι ve haddini bilmez güruha birilerinin çιkιp “burasι (Gezi Parkι – Taksim Meydanι) millete meydan okunacak yer değildir” demesinin zamanι gelmedi mi?

Baki Selam ve Saygιlarιmla.

Ömer Erdem
Mainz/Almanya