Hayati bulgular, vücudun normal işleyişi için gerekli fizyolojik çalışmanın ölçümleridir. Size neyin yanlış olduğunu söylemek yerine hastanın durumunu bildirirler. Bunlar:

Sponsor Bağlantılar

 

a) Bilinç düzeyi: Önemli bir gösterge, beynin dış dünya ile ne kadar iyi şekilde iletişim kurabildiğinin kontrolü. Hızlı referans için AVPU ölçeğini kullanın.

A(lert): Yaralı ayık, kim olduğunu, nerede olduğunu, ne zaman olduğunu ve ne olduğunu anlatabiliyor mu?

V(erbal) Sözlü uyarıya tepki veriyor mu? Sorulara hırıltı şeklinde mi yoksa inleyerek mi cevap veriyor?

P(ain): Kolunu çimdiklemek gibi sadece ağrılı uyarıya mı cevap veriyor?

U(nresponsive): Uyarılara tamamen tepkisiz mi? Yaralının bilinç düzeyi düştükçe durumu kötüleşir.

b) Deri: Normal bir deri pembe (göz kapaklarının içi ve tırnak kökleri gibi pigmentsiz bölgelerde), ılık ve çok az nemlidir. Derinin rengi, sıcaklığı ve nem oranı değiştikçe yaralının durumu değişir.

c) Kalp Ritmi: Dakikadaki kalp atışını sayın. Süratli olmak için 15 saniye boyunca sayıp 4 ile çarpın. Nabzın niteliğini not edin. Kuvvetli mi, zayıf mı, düzenli mi düzensiz mi? Normal kalp ritmi kuvvetli, düzenli ve dakikada yaklaşık 60-80 defa atar.

d) Nefes Ritmi: Dakikadaki nefes sayısını sayın. Normal akciğerler dakikada 12-20 defa rahat, düzenli bir ritimde çalışır. Kimsenin saati yoksa yine de kontrol edin. En azından hastanın durumu ile ilgili kabaca bilgi edinmiş olursunuz.