Familya : Cupressaceae
Latince : Juniperus horizontalis (J. prostrata)
Türkçe : YAYGIN ARDIÇ

Sponsor Bağlantılar

Yaygın Ardıç Doğal Yayılış ve Rakım
Anavatanı Kuzey Amerika’dır. Yurdumuzda da yetiştirilmektedir.

Yaygın Ardıç Toprak ve Besin İsteği
Kuru, kurak, kumlu ve nemli topraklarda yetiştirmeye uygundur. Ağır killi topraklarda,  sahil arazide, tuzlu toprak ve taşlı yamaçlarda yetişir.

Yaygın Ardıç Donlara Duyarlılık
Donlara dayanıklıdır.

Yaygın Ardıç Sıcaklık ve Nem İsteği
Tipik yaz kuraklığı olan yerlerde yetişir. Soğuk iklim şartlarına dayanıklıdır.

Yaygın Ardıç Tohum Özellikleri
Kozalak içinde 3-5 adet, kanatsız, 4-5 mm. uzunlukta tohum bulunur. Ekim’de olgunlaşan tohumlar sert kabukludur.

Yaygın Ardıç Tepe Şekli
Yaygın görünüşlü bir tepe yapar. Toprak yüzeyine tamamen yatmış olarak yetişir.

Yaygın Ardıç Makaslama ve Budama
Budamaya yatkındır. Her mevsim budanabilir. Sürgün verme gücü yüksektir.

Yaygın Ardıç Büyüme ve Boylanma
Yavaş büyür. Maksimum 1 m. boy yapar. Büyüme bütün yıl devam eder.

Yaygın Ardıç Kök Yapısı
Kuvvetli yaygın kök sistemi geliştirir. Drenajı düşük yerlerde kök çürüklüğü görülür.

Yaygın Ardıç Işık İsteği
Işık-yarıgölge bitkisidir.

Yaygın Ardıç Meyve ve Çiçek
Üzümsü kozalakları 2 cm. çapında ve mavimtırak renklidir. Nadiren oluşur. Çiçekleri  dioiktir.

Yaygın Ardıç Yaprak ve Sürgün
iğne yapraklar 2-6 cm. uzun, mavimsi-yeşil renkte, sivri uçlu, üçlü çevrel dizilişte, sürgünlerin ucunda ve pul yaprak görünüşünde, arkası hörgüç biçimde çıkıntılı olup yağ bezesi içerir.

Yaygın Ardıç Üretim Şekli
Çelik ile üretim esas olmakla birlikte tohumla da üretilebilir. Tohumlar  rutubetli kum-1 da soğuk katlamaya alındıktan sonra ilkbaharda ekilir. Tohum ekim öncesi 5-10 saniye kaynar suda bekletilmelidir. Geç sonbaharda daldırma, sera ortamında sert çelik, ve yaz sonunda yarı odunlaşmış çelik ile camekanda üretilir.

Yaygın Ardıç Diğer Özellikler
Alan yeşillendirmelerinde örtücü ya da soliter olarak, taş kaya bahçeleri İle mezarlıklarda kullanılır. Kap içinde yetiştirilebilir. Yamaç ve kumulların tespitinde de yararlanılır. Sonbahar renklenmesi mavimsi yeşildir. J.h. “Glauca” adlı varyetesinin yaprakları ince, uzun, çelik mavisi renkli ve kışa dayanıklı olup renk değiştirmez.

Yaygın Ardıç