ABD’nin Bilim ve Teknoloji Yönetim Sistemi

ABD'nin Bilim ve Teknoloji Yönetim SistemiAmerikanın şu anki zirveye çıkmasında büyük bir rolü olan Bilim ve Teknoloji Yönetim Sistemi şöyledir.

Sponsor Bağlantılar

ABD’de AR-GE faaliyetine Federal Bütçe’den büyük ölçüde destek sağlanır. Destekleme için ayrılan fonlar, Federal Hükümet’e bağlı organlar (Federal Ajanslar) eliyle yönetilir. AR-GE faaliyetinin önemli bir bölümü de yine Federal Ajanslar tarafından gerçekleştirilir.

 
ABD’de bilim ve teknoloji alanı ile ilgili üst düzeydeki yetki ve sorumluluklar tek bir bakanlık ya da kuruluş bünyesinde toplanmamıştır. Federal AR-GE faaliyetinin büyük bölümünün nispeten az sayıda kuruluş tarafından yürütülmesine ve AR-GE’ye finansman desteğinin büyük bölümü yine az sayıda kuruluş eliyle sağlanmasına rağmen, neredeyse bütün hükümet kuruluşlarının AR-GE sürecinde belli bir rolü vardır. Ama şüphesiz, Savunma Bakanlığı (DOD), Sağlık ve Beşeri Hizmetler Bakanlığı (DHHS), Enerji Bakanlığı (DOE), Ulusal Havacılık ve Uzay İdaresi (National Aeronautics and Space Administration; NASA), Ulusal Bilim Vakfı (National Science Foundation; NSF), Tarım Bakanlığı (USDA), Ticaret Bakanlığı (DOC), İç İşleri Bakanlığı (DOI), Ulaştırma Bakanlığı (DOT), Çevre Koruma Ajansı (Environmental Protection Agency; EPA), Ulusal Okyanus ve Atmosfer Çalışmaları İdaresi (National Oceanic and Atmospheric Administration; NOAA), AR-GE programlarının genişliği açısından, en başta gelen Federal Ajanslar’dır.
 

Bu Federal Ajanslar’ın başta gelen altısı (DOD, DOE, DHHS, USDA, NSF ve NASA) Federal Bütçe’den karşılanan AR-GE fonlarının % 95’inden sorumludurlar. Federal AR-GE fonları, Federal Laboratuvarlar, özel sektör sanayi kuruluşları, üniversite ve kolejler, üniversiteler tarafından yönetilen ama finansmanı Federal Bütçe’den karşılanan AR-GE merkezleri ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarca yürütülen AR-GE faaliyetleri için kullanılmaktadır.