Askerlik

Özel kanunlara göre savaş sanatını öğrenmek ve yapmak görevine askerlik denir. Her erkek yurttaş, belli bir yaştan sonra bu görevi yapmak zorundadır. Yalnız ordu beslemeyen bazı çok küçük devletlerde askerlik yoktur. II. Dünya Savaşı’na kadar Amerika Birleşik Devletleri’nde sadece isteyenler askere alınırdı. Bugün de aynı kural geçerlidir.

Sponsor Bağlantılar

Her Türk erkeği 20 yaşına girdiği yılın birinci gününden, 48 yaşına girdiği yılın birinci gününe kadar, 26 yıllık bir süre için askerdir. Bu süreye askerlik çağı denir. Askerlik çağı yoklama, görevlilik (muvazzaflık), ve yedeklik olmak üzere üçe ayrılır. Son yoklamada sağlam, sakat ve çürükler ayrılır. Sakatlar geri hizmete alınır. Çürükler  askere  alınmaz. Öğrenim yapanların askerlikleri ertelenebilir. Üniversite ve yüksekokulu bitirenler sınav puanına ve ihtiyaca göre yedek subay, bitirmeyenler er olarak askere alınır.

Silahlı Kuvvetlerin Yönetimi

Günümüze kadar kurulan bütün Türk devletlerinde silahlı kuvvetlerin yönetimi hükümdara ait olagelmiştir; hükümdarlar doğrudan doğruya başkomutanlık etmiştir. Bugün de Türk ordularının başkomutanı cumhurbaşkanıdır. Anayasamız şöyle demektedir: «Başkomutanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin manevi varlığından ayrılmaz ve cumhurbaşkanı tarafından temsil olunur.» Fiilen silahlı kuvvetlerimizin komutan genelkurmay başkanıdır. Genelkurmay başkanı, bakanlar kurulunun teklifi üzerine cumhurbaşkanı tarafından atanır; görev ve yetkileri özel bir kanunla düzenlenmiştir. Genelkurmay başkanlığının görevleri şunlardır:

1) Savaş konusunda hükümetin müşavirliğini yapmak;
2) Savaş hazırlıklarıyla uğraşmak;
3) Kara, deniz ve hava kuvvetlerini barış ve savaş zamanında yönetmek.

Askere alınan erler askerlik şubesinde toplanır, giydirilir. Er eğitim merkezlerine yollanır. Burada askerliğin ana ilkeleri öğretilir. Askere alınanlar gerekli savaş silahlarını ve araçlarını kullanmayı, biliniyorlarsa okuma-yazmayı öğrenirler. Eğitim merkezinde yetiştirilen erler birliklere yollanır. Birlik eğitimi, talimler, tatbikatlar, manevralar askerlik boyunca sürer. Terhis olanlar için yedeklik süresi başlamış olur. Yedekler gerekirse tekrar askere çağırılabilirler. Yedek subay adayları Milli Savunma Bakanlığı’nca uygulanan sınav sonucuna göre sınıflara ayrılırlar. Kendi sınıflarının okullarında 6 ay eğitimden geçirilirler. Okullarda başarı gösterenler asteğmen, gösteremeyenler de er olarak kıtalara atanır. 6 ay sonra teğmen rütbesine yükselirler. İki yıllık süre dolunca terhis edilirler. Terhis edilip teskere alarak sivil hayata dönenlerin yedeklik  süresi başlamış olur. 46 yaşına kadar yedeklik sürer. Bu süre içinde gerekirse, yedekler savaşa ya da yeniden eğitime çağırılabilirler. Yedeklik süresi bitinceye kadar her yedek her yıl askerlik yoklaması yaptırır. 46 yaşından sonra askerlik çağı bitmiş olur.

Askerlik Süresi

Türkiye Cumhuriyeti’nde her erkek 20 yaşına geldiğinde ilk askerlik yoklamasını yaptırır. Yedek subay olanların hizmet süreleri on iki ay, kısa dönem erbaşların ise altı aydır. Uzun dönem ise 15 aydır.