* İsmi ve konusu olan resim yaklaşık % 30 daha pahalı olabiliyor. Çünkü resmi satın alan kişi, aynı zamanda resmin hikayesini de satın alıyor. Bir olayı, bir kurguyu, anlamlı bir bütünü de satın almış oluyor. Bundan dolayı ismi ve konusu olan resimler daha yüksek fiyatlara satılabiliyor.
* Çok dar ve uzun resimler genellikle tercih edilmiyor. Resmin büyüklüğü ise genel olarak fiyatını arttırıyor. Belli bir büyüklükten sonra, fiyat artışı yine var ama artış oranı düşüyor.

Sponsor Bağlantılar

* Resimin neyin üzerine yapıldığı konusu da çok önemli bir fiyat unsuru. Resim kağıt üzerine yapılmışsa 50 sene sonra problemler çıkabiliyor. Kanvas üzerine yapılmış resimlerin mukavvadan daha pahalıya, mukavvanın da kağıttan daha pahalı olduğu görülmektedir.

* Sulu boya, yağlı boya, guaj ve karma tekniklerin kulanımı da resmin fiyatını etkilediği görülüyor. Genel olarak karışık tekniğin resim fiyatını arttırdığı görülüyor. Mürekkeple yapılmış resimlerin diğer tekniklerle çok fiyat farkı olmadığı görülüyor.

* Ressamın tarzı oryantalist mi, minimalist mi, dışa vurumcu mu? Toplam kaç resim yapmış? Ölmüş mü, yaşıyor mu? Bunlar önemli. Bir ressamın dönemleri de önemli, sanat eleştirmenlerine göre aynı ressamın bazı eserleri diğerlerinden sanat açısından daha değerli.