Kategori: Dilbilgisi

Kip Ekleri

Türkçede kip ekleri iki grupta incelenir: haber kipi, dilek kipi. Haber kiplerinde zaman anlamı vardır, dilek kiplerinde zaman anlamı yoktur.Zaman anlamı taşıyan kiplere “haber” kipi denmesini şöyle açıklayabiliriz. Televizyonda...

Devamını Oku

Basit Sözcükler

Yapım eki almamış, kök durumundaki sözcüklere “basit sözcük” denir.Kök durumundaki sözcüklere çekim eki geldiğinde, sözcüğün yapısında bir değişme olmaz.diş                 dişler    (diş – ler)               dişlerim    (diş –...

Devamını Oku

Kısaltmaların Yazımı

* Kurum , kuruluş, kitap, dergi ve yön adlarının kısaltmaları genellikle sözcüklerin ilk harfleri alınarak ve büyük harfler kullanılarak yapılır. Büyük harflerin kullanıldığı bu tür kısaltmalarda harflerin arasına nokta konmaz....

Devamını Oku

“de”nin Yazımı

Türkçede durum eki “-de” ile bağlaç olan “de”nin yazımı çoğu kez birbirine karıştırılır. Durum eki “-de”, adı üzerinde bir ektir ve kendinden önce gelen sözcüğe bitişik yazılır. Bağlaç olan “de” ise bir sözcüktür, kendinden önce...

Devamını Oku

Sayıların Yazımı

* Metin içerisinde sayılar genellikle yazıyla yazılır. Cümle içerinde sayıları rakamla yazmak bir yazım yanlışı değildir, ancak daha yaygın, doğru ve güzel olanı yazıyla yazmaktır. * Birden fazla sözcükten oluşan sayı adları...

Devamını Oku

Türemiş Sözcükler

Yapım eki getirilerek türetilen yeni anlamlı sözcüklere “türemiş sözcük” denir.Türemiş sözcükte en az bir tane yapım eki bulunur.Türemiş sözcüklere “gövde” de denir. NOT: Türemiş sözcüklerde, sözcüğün kökü ile gövdesi arasında...

Devamını Oku

Sözcükte Anlam

Gerçek (Temel) Anlamlı Sözcükler Bir sözcüğün herkesçe bilinen, en yaygın kullanılan ve ilk akla gelen anlamına “gerçek anlam” denir. Ceketinin düğmelerini ilikledi.Bağırarak ders anlattığım için boğazım ağrıyor.Bugün hava, düne...

Devamını Oku

Ad Çekim Ekleri

İyelik Ekleri Ad soylu sözcüklere gelerek varlığın kime ya da neye ait olduğunu belirten eklerdir.“iye” sözcüğünün anlamı “aitlik, sahiplik”tir. “iye”, “ait” ve “sahip” sözcükleri eş anlamlıdır. Şu üç cümle aynı anlamı ifade...

Devamını Oku
Yükleniyor