Konuşma dilinde bazı sözcüklerde ünsüzlerin yer değiştirdiği görülür. Bu olaya “göçüşme” denir.

NOT: Göçüşme, yöresel bir söyleyiş özelliğidir.

Sponsor Bağlantılar

NOT: Göçüşmenin gerek konuşmada gerekse yazıda gösterilmesi yanlıştır.

ei          →      eşki

kibrit        →      kirbit

kirpik       →      kiprik

yanlış      →      yalnış

yalnız      →      yanlız

prü       →      körpü

memleket →     melmeket

DOĞRU            YANLIŞ

Ses Olayları

Ünlü Düşmesi (Hece Düşmesi)
Ünsüz Düşmesi
Ünlü Türemesi
Ünsüz Türemesi
Kaynaştırma
   a. Kaynaştırma Ünsüzleri
   b. Koruyucu Ünsüz
   c. Zamir n’si  (Adıl n’si)
Ünsüz Yumuşaması
Ünsüz Benzeşmesi
“n – b” Çatışması
Ünlü Daralması
Göcüşme
Ulama