Güneş Saati Nedir?

güneş saatiİnsanların zamanı bilme arayışı ve merakı doğrultusunda tarih boyunca pek çok adım atılmıştır. Bu konuda bulunan ve bir zaman göstergesi olarak kullanılan ilk unsur ise Güneş saati olarak bilinmektedir. Geçmişte icat edilen hemen hemen her şey astrolojiye bakılarak ya da doğal hayatın taklit edilmesi sonucunda oluşturulmaya çalışılmıştır. Bunlara bir örnek teşkil eden Güneş saatlerinin çalışma mekanizmasındaki ana unsuru da Güneş oluşturmaktadır.

Sponsor Bağlantılar

Günümüzde bilinen en eski Güneş saatinin icadı ise M.Ö 1500 yılına dayanmaktadır. Mısırlılar tarafından icat edilen Güneş saati sadece Mısırlılar tarafından değil pek çok medeniyet tarafından da kabul görüp kullanılan bir zaman göstergesidir. Mısırlılara benzer ya da farklı şekillerde pek çok Güneş saati de tarih karelerinde uzun yıllar etkin bir şekilde kullanılmıştır. Eski Yunan Medeniyetleri ise bu konuda çok fazla sayıda Güneş saatini insanlığa sunmuştur. Mısırlılar tarafından ilk bulunan Güneş saati bugün bilinen saatlere göre çok daha fazla hata payına sahipti. Hata payını biraz daha azaltarak Güneş saatini geliştiren Eski Yunanlı Pergalı Apollonius (M.Ö. 250) daha hassas özelliklerde bir saat tasarlamıştır. Tarih sürecinde gölgeleri çeşitli eğik düzlemlere taşıyarak Güneş saatini biraz daha farklı kılan isim ise Ptolemi olmuştur. Müslüman olan Araplar da Güneş saatlerinin gelişimine katkıda bulunan medeniyetler arasındadır.

Güneş saatlerinin çalışma prensibi ise Güneş’in konumuna göre dizayn edilmiştir. Güneş’i her taraftan net ve kesintisiz bir şekilde alan bir yerde yatay olarak çizilen Güneş saati tasarımı dikey olarak yerleştirilen bir çubuk mekanizmanın asıl temellerini oluşturmaktadır. Gün içerisinde dikey olarak yerleştirilen çubuğun gölgesi yatay olarak çizilen saatin farklı bölgelerine düşmektedir. Tasarımın düzgün çalışması içinse coğrafi koordinatların iyi bilinmesi gerekir. Çünkü çubuğun coğrafi olarak kuzey yönü göstermesi gerekmektedir.

Doğa olaylarına bağlı olarak tasarlanan bu saat tam olarak zamanı keskin sınırlara dayandırmamakla birlikte geceleri çalışmayan bir saattir.

Dünya üzerinde en fazla güneş saati bulunan şehir İstanbul’dur. İstanbul’da camii, medrese, müze gibi birçok alanda güneş saati bulunmaktadır.

Güneş Saati Yapımı, Güneş Saati Nasıl Yapılır? (Video)