Etnik milliyetçilik anlamına gelen menfî milliyetçilik , ırkçılıkla bir tutulmaktadır. Menfî milliyetçilik belli bir gruba ve ırka mensup kişilerin diğer bütün insanlardan üstün tutulmasıdır.

Sponsor Bağlantılar

Bunun örneğini Türkiye’de ve dünyada görmekteyiz. Özellikle bazı siyasi partilerin etnik milliyetçilik yaparak, halkı galeyana getirmeye çalışması ve bazı açılımları (demokratik açılım gibi) sekteye uğratmaya çalışması gözden kaçırılmayacak bir olaydır.

Kendinden başka kimseye yaşama hakkı tanımayan bu milliyetçilik türü tarih boyunca insanların acı çekmelerine, kin ve nefret tohumlarının ekilmesine neden olmuştur (İsrail örneği). İslam dinin de yeri olmayan bu tür milliyeçilikler insan haklarına aykırıdır. Hiç kimse etnik kimliği nedeniyle hor görülemez, itilip kakılamaz. Menfî milliyetçilik yapanlar en büyük kötülüğü kendilerine ve savundukları(!) ırka(veya gruba) yapmaktadırlar. Bütün insanlar eşittir. Kur’an-ı Kerim’de Yüce Yaradan üstünlüğün ırkta değil takva da olduğunu bilidirmektedir. Eğer ırk üstün olsaydı. Efendimiz (S.A.V) Arap milletinden olduğu için, Araplar bütün insanlardan üstün tutulurdu.

Bu yüzden kimsenin kimseye üstünlüğü yoktur. İnsanlar birbirlerinin etnik kimliğine göre değil hal ve hareketlerine göre değerlendirmelidir. Birlikte yaşamanın tek yolu budur.