Değerli arkadaşım, atgozlugu.com sitesinin sahibi kullanıcıları bilgilendirmek amacıyla çok önemli bir konuya ışık tutmuş ve facebook, msn, e-posta vb. hesapların çalınması (hacklenmesi) ve bunların tespiti halinde kişilerin ne tür cezalarla karşı karşıya kalabileceğini örnek maddelerle çok güzel bir şekilde yazıya dökmüş.

Sponsor Bağlantılar

Dilerim bu cezaların bilinmesi, bu tür suçların ortaya çıkmasını azaltıcı bir rol oynayarak hesap sahiplerinin zarar görmesini engeller ya da bu ve benzeri durumların oluşmasını asgari düzeye indirir. İşte atgozlugu.com’da yayınlanan facebook, msn ve e-posta gibi hesapların çalınması, içeriklerindeki bilgi ve belgelerin değiştirilmesi ya da silinmesi durumunda sorumlulara verilebilecek bazı cezalar:

1) Bilişim Suçları TCK’dan ayrı olarak düzenlenmemekle birlikte, öncelikle TCK m.243′e göz atmamız gerekir.
Bilişim sistemine girme
MADDE 243. – (1) Bir bilişim sisteminin bütününe veya bir kısmına, hukuka aykırı olarak giren ve orada kalmaya devam eden kimseye bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

(3) Bu fiil nedeniyle sistemin içerdiği veriler yok olur veya değişirse, altı aydan iki yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

2)TCK m.117 yani İş ve çalışma hürriyetinin ihlâli, önce kanun metnini vereyim;
MADDE 117. – (1) Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla, iş ve çalışma hürriyetini ihlâl eden kişiye, mağdurun şikâyeti hâlinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

3) TCK m.124 yani Haberleşmenin Engellenmesi, madde metnine bakalım ;
Haberleşmenin engellenmesi
MADDE 124. – (1) Kişiler arasındaki haberleşmenin hukuka aykırı olarak engellenmesi hâlinde, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasına hükmolunur.

4) TCK m.132 yani Haberleşmenin Gizliliğini İhlal ; madde metni
Haberleşmenin gizliliğini ihlâl
MADDE 132. – (1) Kişiler arasındaki haberleşmenin gizliliğini ihlâl eden kimse, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu gizlilik ihlâli haberleşme içeriklerinin kaydı suretiyle gerçekleşirse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.
(2) Kişiler arasındaki haberleşme içeriklerini hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(3) Kendisiyle yapılan haberleşmelerin içeriğini diğer tarafın rızası olmaksızın alenen ifşa eden kişi, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır.

5) TCK. m134 yani Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ;
Özel hayatın gizliliğini ihlâl
MADDE 134. – (1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlâl eden kimse, altı aydan iki yıla kadar hapis veya adlî para cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlâl edilmesi hâlinde, cezanın alt sınırı bir yıldan az olamaz.

Konuyla ilgili daha detaylı bilgi almak için:
http://www.atgozlugu.com/facebook-msn-e-mail-hackeleme-suc-ve-cezalari/

NOT: Bu yazının atgozlugu.com kaynak gösterilmeden yayınlanması kesinlikle yasaktır.

Anahtar aramalar: msn çalmanın cezası, facebook çalmanın cezası, e-posta çalmanın cezası, email çalmanın cezası, msn hacklemenin cezası, msn çalma suçu, faebook hesabını çalma suçu ve cezaları…

Windows Live Messenger Çoklu MSN (Multi MSN) Programı