Nasrettin Hoca, Anadolu halkının gönlünde yer edinmiş önemli büyük bir mutasavvıf ve büyük bir âlimdir. Nasrettin Hoca’yı ünlü kılan olmazsa olmaz olan fıkralarıdır. Şüphesiz onun fıkraları sadece güldürmekle kalmamış aynı zamanda da fıkraları düşündürmüştür.
Nasrettin Hoca’nın Timur zamanında yaşadığı söylenilir. Nasrettin Hoca’nın yaşadığı dönemle Timur’un yaşadığı dönem farklıdır. Ünlü Türk gezginlerinden 17. yy.da yaşamış olan Evliya Çelebi, 14. yy.da yetişen ve döneminin en büyük meşhur şairlerinden biri olan Ahmedi’ye ait olan bir fıkrayı yanlışlıkla Nasrettin Hoca ile Timur arasında geçmiş gibi yazar. Çaylak Tevfik adıyla anılan ünlü mizah gazetecilerimizden Mehmet Tevfik Bey, 1883’te yayınladığı ‘‘Letaif-i Hoca Nasrettin (Nasrettin Hoca Güzellikleri)’’ adlı kitabına bu fıkrayı kaynak göstermeden koymuş ve bu yanlış bilgi bu tarihten sonra yazılan yerli eserler ve yabancı eserlerde de aynen tekrarlanmıştır. Hatta yeni harfle yayınlanan eserlerde bile bu hata sürmüştür. Bundan dolayı Hoca’mız Yıldırım Bayezit devrinde yaşamış gibi gösterilmiştir. Bu yanlış bilgi hala devam etmektedir. Hâlbuki Nasrettin Hoca 1402’den bir buçuk asır önce 1237-38’de vefat etmiştir.

Sponsor Bağlantılar

Bu yanlış günümüzde de maalesef sürmektedir (!) Araştırılmadan ve zaman süzgecinden geçirilmemiş bu gibi yanılgılar Edebiyat Tarihimiz de yanlış bir düşünceye yol açmaktadır.