Mezunlar için pedagojik formasyon eğitimi sertifika programı açılan üniversiteler

2011 PEDAGOJİK FORMASYON VEREN ÜNİVERSİTELER

Sponsor Bağlantılar

YÖK toplam 53 üniversiteye, 12 bin 500 kişilik pedagojik formasyon programı açma izni verdi. Bilindiği üzere, eğitim fakültesi dışındaki bölümlerin öğretmen olabilmesi için bu programı alması gerekmektedir. Diğer taraftan, YÖK; verilen kontenjanların yüzde 20’sinin MEB’in ihtiyaç duyduğu rehber, okul öncesi, sınıf, ingilizce, din kültürü ve ahlak bilgisi, teknoloji ve tasarım, türk dili ve edebiyatı, müzik, matematik zihinsel engelliler sınıf öğretmenliğine ayrılmasını istedi. Diğer taraftan YÖK, bir sonraki eğitim döneminde pedagojik formasyon programlarının, MEB’in ihtiyaç duyacağı alanlarla sınırlı olacağının da ipucunu verdi.

2011 -2012 ÖĞRETİM YILI PEDAGOJİK FORMASYON SERTİFİKA PROGRAMLARI

22/09/2011 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında; Yükseköğretim kurumlarımız bünyesinde mezun durumda olan öğrenciler için yürütülen pedagojik formasyon sertifika programlarının Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 80 sayılı Kararı (Milli Eğitim Bakanlığı’na Bağlı Eğitim kurumlarına Öğretmen Olarak Atanacakların Atamalarına Esas Olan Alanlar ile Mezun Oldukları Yükseköğretim Programları ve Aylık Karşılığı Okutacakları Derslere İlişkin Esaslar) eki çizelgede yer alan yükseköğretim programlarından pedagojik formasyon programını tamamlayanlar koşulunun yer aldığı programlar için uygulanmak üzere 2011-2012 eğitim-öğretim yılında,

a)Aşağıda yer alan üniversitelerde karşılarında gösterilen kontenjanlar dahilinde Pedagojik Formasyon Sertifika Programı açılması uygun görülmüş,

-Abant İzzet Baysal Üniversitesi 200

-Adıyaman Üniversitesi 200

-Adnan Menderes Üniversitesi 200

-Ahi Evran Üniversitesi 200

-Akdeniz Üniversitesi 200

-Ankara Üniversitesi 400

-Anadolu Üniversitesi 400

-Atatürk Üniversitesi 400

-Atılım Üniversitesi 200

-Bahçeşehir Üniversitesi 200

-Balıkesir Üniversitesi 200

-Başkent Üniversitesi 200

-Celal Bayar Üniversitesi 200

-Cumhuriyet Üniversitesi 200

-Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 200

-Çukurova Üniversitesi 400

-Dicle Üniversitesi 200

-Dokuz Eylül Üniversitesi 400

-Dumlupınar Üniversitesi 200

-Ege Üniversitesi 400

-Erciyes Üniversitesi 400

-Eskişehir Osmangazi Üniversitesi 200

-Fatih Üniversitesi 200

-Fırat Üniversitesi 200

-Gazi Üniversitesi 400

-Gaziantep Üniversitesi 200

-Gaziosmanpaşa Üniversitesi 200

-Harran Üniversitesi 200

-İnönü Üniversitesi 200

-İstanbul Üniversitesi 400

-Kafkas Üniversitesi 200

-Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. 200

-Karadeniz Teknik Üniversitesi 200

-Kırıkkale Üniversitesi 200

-Zirve Üni. 200

-Kocaeli Üniversitesi 200

-Marmara Üniversitesi 400

-Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 200

-Mersin Üniversitesi 200

-Muğla Üniversitesi 200

-Nevşehir Üniversitesi 200

-Ondokuz Mayıs Üniversitesi 400

-Pamukkale Üniversitesi 200

-Rize Üniversitesi 200

-Sakarya Üniversitesi 400

-Selçuk Üniversitesi 400

-Süleyman Demirel Üniversitesi 200

-Trakya Üniversitesi 200

-Uludağ Üniversitesi 200

-Uşak Üniversitesi 200

-Yıldız Teknik Üniversitesi 400

-Yüzüncü Yıl Üniversitesi 200

-Zonguldak karaelmas Üniversitesi 200

b) 2011-2012 eğitim –öğretim yılında üniversitelerimizde yürütülmesine izin verilen pedagojik formasyon sertifika programlarındaki kontenjanın %20’sinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu alanlar olan “Rehber Öğretmen, Okul Öncesi Öğretmenliği, İngilizce Öğretmenliği, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği, Teknoloji ve Tasarım Öğretmenliği, Sınıf Öğretmenliği, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği, Zihin Engelliler Sınıf Öğretmenliği, Müzik Öğretmenliği, Matematik Öğretmenliği” ne kaynak gösterilen alan mezunları için ayrılmasına, kontenjanın %80’inin ise bu alanlar ile birlikte Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının 80 sayılı kararında yer alan tüm alanlarda öğretmenliğe kaynak olarak gösterilen program mezunlarına ayrılmasına,

c) 2012-2013 eğitim-öğretim yılından itibaren pedagojik formasyon sertifika programı yürütülmesinin Milli Eğitim Bakanlığı’nın ihtiyaç duyduğu alanlar ve uygun görüşü dikkate alınarak düzenlenmesine,

karar verilmiştir.

2010 PEDAGOJİK FORMASYON VEREN ÜNİVERSİTELER

* Adnan Menderes Üniversitesi – 250
* Akdeniz Üniversitesi – 250
* Ankara Üniversitesi – 500
* Anadolu Üniversitesi – 300
* Atatürk Üniversitesi – 500
* Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi – 250
* Dumlupınar Üniversitesi – 250
* Fırat Üniversitesi – 250
* Gazi Üniversitesi – 500
* Gaziantep Üniversitesi – 250
* Gaziosmanpaşa Üniversitesi – 250
* İstanbul Üniversitesi – 500
* Kırıkkale Üniversitesi – 250
* Marmara Üniversitesi – 500
* Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi – 250
* Mersin Üniversitesi – 250
* Ondokuz Mayıs Üniversitesi – 500
* Rize Üniversitesi – 200
* Sakarya Üniversitesi – 500
* Selçuk Üniversitesi – 500
* Trakya Üniversitesi – 250
* Uludağ Üniversitesi – 250
* Yıldız Teknik Üniversitesi – 500