ROMA RAKAMLARI

Roma RakamlarıDünya üzerindeki tüm kültürler ve eski çağlardaki tüm insan toplulukları sayılarla iç içe olmuşlar ve rakamları günlük hayatlarında sıklıkla kullanmışlardır. Tarih boyunca rakamların önemi büyüktür. Rakamlar olmasaydı tarih kronolojik olarak sıralanamazdı. Olaylar arasında neden sonuç ilişkisi de kurulamazdı. Rakamların önemi tarihle sınırlı kalmaz günlük hayatta, ticarette, hayvancılıkta da rakamlara duyulan ihtiyaç oldukça fazladır. Geçmişten bu yana bazı kültürler rakamlarını özgün bir şekilde hiçbir kültürden etkilenmeden kendileri oluşturmuştur. Bazı kültürler ise başka kültürlerden etkilenip onların rakam sistemlerini benimsemişlerdir. Kültürden kültüre rakamlar farklılık göstermektedir.
Çok eski çağlarda Romalılar rakamları tasarlarken Mısırlılar’da olduğu gibi bazı sembol ve şekilleri tekrarlamışlardır. Başlangıçta sembol ve harfleri kullanmışlardır. Bu rakamları ilk olarak Romalılar kullandıkları için aritmetikte Roma Rakamları ya da Romen Rakamları olarak adlandırılmaktadır. Romalılara ait kaynaklarda, Roma Rakamları oluşturulurken bir elin parmaklarından esinlendiği belirtilmektedir. Roma Rakamları günümüzde dünyanın birçok ülkesinde kullanılan rakam grubudur. Evrensel oluşu ve birçok yerde kullanılması insanların büyük bir çoğunluğu tarafından bilinmesini sağlamaktadır. Romen rakamları büyük sayılar söz konusu oluğunda yetersiz kalmaktadır.  Yani dört işlem yaparken bu rakamlar kullanılmamaktadır. Birçok alanda kullanılmasına rağmen işlem yapmada yetersiz kalmaktadır. Roma Rakamlarının kullanıldığı yerler; bazı kitap sayfalarının ilk 10 sayfasını numaralandırılmasında, madde işaretleri, saatlerde, yüzyılları ifade ederken, tarihi olaylarda, aynı isime sahip padişahların ve kralların ayrılması gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Sponsor Bağlantılar

Roma Rakamlarının kullanılan kısmı sınırlıdır. Bunun sebebi rakamların uzun sembollerle ifade edilmesidir. Bundan dolayı insanlar, bu uzun sembolleri kullanmak yerine modern aritmetik sayı sistemini kullanmayı tercih etmiştir. Çünkü sayılarda kullanılan sembollerin fazla olması karışıklık çıkmasına sebep olmakta ve 4 işlemin yapılmasını engellemektedir. Bu durum Roma Rakamlarının kullanım alanını sınırlandırmıştır. Yine de bu rakamların gerekli olan kısmı neredeyse her ülkede bilinmekte ve kullanılmaktadır.

ROMA RAKAMLARI TABLOSU

Sembol ve Değer
S : 0.5 (yarım) (Latince:Semis)
I  : 1 (bir) (Latince:unus)
V : 5 (beş) (Latince:quinque)
X : 10 (on) (Latince:decem)
L : 50 (elli) (Latince:quinquaginta)
C : 100 (yüz) (Latince:Centum)
D : 500 (beşyüz) (Latince:quingenti)
M : 1000 (bin) (Latince:Mille)

İlk on Roma sayısı: I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X

Roma Rakamlarıyla Büyük Sayılar Nasıl Yazılır?

Roma rakamlarında, bir sayının bin katını göstermek için sembolün üzerine bir yatay çizgi, milyon katını göstermek için de ilgili sembolün üzerine iki yatay çizgi ile ifade edilir.

ROMA RAKAMLARI 1’DEN 100’E KADAR

roma rakamları tablosu

ROMA RAKAMLARI NERELERDE KULLANILIR?

Roma rakamlarının kullanıldığı yerler karmaşık sistemlerinden dolayı sınırlıdır. Roma rakamları, madde işaretleri, kitap sayfalarının numaralandırılması, saatler gibi dekoratif alanlarda halen kullanılmaktadır.

* Aynı adlı padişah ve kralların ayrılmasında: II. Ahmet, XVI. Louis gibi.
* Kitapların başlangıçlarındaki sunuş ve önsöz gibi bölümlerde.
* Tarihi olaylarda: II. Viyana Kuşatması, I. Dünya Savaşı gibi.
* Yüzyıl adlarında: XIX. yüzyıl gibi.

ROMA RAKAMLARI ÇEVİRİ

http://www2.aku.edu.tr/~fuygun/romarakami.html

Yukarıda yeralan sayfadan hem normal rakam yazarak Roma rakamı olarak yazılışına, hemde Roma rakamı yazarak normal sayıya çevirebilirsiniz.

ROMA RAKAMLARI NASIL YAZILIR?

Roma Rakamları Nasıl Yazılır? tıklayınız…