Atatürk’ün gençlik sözleri, Atatürk’ün gençlik ile ilgili sözleri, Atatürk’ün gençlik hakkında sözleri, Atatürk’ün gençlik hakkındaki sözleri, Atatürk’ün gençlikle ilgili sözleri ve anlamları ve açıklamaları, Atatürkün gençlik sözleri, Atatürkün gençlik ile ilgili sözleri, Atatürkün gençlik hakkında sözleri, Atatürkün gençlik hakkındaki sözleri, Atatürkün gençlikle ilgili sözleri ve anlamları ve açıklamaları, Atatürk’ün gençlikle ilgili kısa sözleri, Atatürk’ün gençlik için söylediği güzel sözleri…

Atatürk’ün Gençlik İle İlgili Sözleri 1
Gençler,
Cesaretimizi güçlendiren ve sürdüren sizlersiniz. Siz, almakta olduğunuz terbiye ve kültür ile, insanlık değerinin, vatan sevgisinin en değerli örneği olacaksınız.

Sponsor Bağlantılar

Atatürk’ün Gençlik İle İlgili Sözleri 2
Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.

Atatürk’ün Gençlik İle İlgili Sözleri
3
Türk genci, devrimlerin ve rejimin sahibi ve bekçisidir. Bunların lüzumuna, doğruluğuna herkesten çok inanmıştır; rejimi ve devrimleri benimsemiştir. Bunları zayıf düşürecek en küçük veya en büyük bir kıpırtı ve bir hareket duydu mu, bu memleketin polisi vardır, jandarması vardır, ordusu vardır, adliyesi vardır demeyecektir. Hemen müdahale edecektir. Elle, taşla, sopa ve silahla, nesi varsa onunla kendi eserini koruyacaktır. Polis gelecektir; asıl suçluları bırakıp, suçlu diye onu yakalayacaktır. Genç, “polis henüz devrim ve Cumhuriyetin polisi değildir” diye düşünecek, fakat asla yalvarmayacaktır. Mahkeme onu mahkum edecektir. Yine düşünecek: “Demek adliyeyi de islah etmek, rejime göre düzenlemek lazım!” Onu hapse atacaklar. Kanun yolundan itirazlarını yapmakla beraber; bana, İsmet Paşa’ya, Meclis’e telgraflar yağdırıp haksız ve suçsuz olduğu için tahliyesine çalışılmasını kayrılmasını istemeyecek. Diyecek ki, “Ben inan ve kanaatimin icabını yaptım. Müdahale ve hareketimde haklıyım. Eğer buraya haksız gelmişsem, bu haksızlığı meydana getiren sebep ve amilleri düzeltmek de benim vazifemdir!” İste benim anladığım Türk genci ve Türk gençliği!

Atatürk’ün Gençlik İle İlgili Sözleri
4
Gençliği yetiştiriniz. Onlara ilim ve irfanın (kültürün) müspet fikirlerini veriniz. İstikbalin aydınlığına onlarla kavuşacaksınız. Hür fikirler tatbik (uygulama) mevkiine konduğu vakit Türk milleti yükselecektir.

Atatürk’ün Gençlik İle İlgili Sözleri
5
Gençlerin her şeyden önce millete güven vermeleri gereklidir.

Atatürk’ün Gençlik İle İlgili Sözleri 6
Bir gün ulusu sizin gibi beni anlamış gençliğe bırakacağımdan çok memnun ve mesudum.

Atatürk’ün Gençlik İle İlgili Sözleri 7
Her kafanın anlamaktan aciz olduğu yüksek bir varlıktır gençlik.

Atatürk’ün Gençlik İle İlgili Sözleri
8
Rica ile, merhamet dilenmekle bir millet ve devletin şeref ve istiklâli kurtarılmaz. Türk milleti, gelecek nesiller için bunu unutmamalıdır.

Atatürk’ün Gençlik İle İlgili Sözleri 9
Gençlerimiz ve aydınlarımız ne için yürüdüklerini ve ne yapacaklarını öncelikle kendi düşüncelerinde iyice kararlaştırılmalı, onları halk tarafından iyice benimsenip kabul edilebilir bir hâle getirmeli, onları ancak ondan sonra ortaya atmalıdır. Ben çok ümitliyim ki, gençlerimiz bunu yapacak derecede yetişkindir. Biliyorum ki ihtiyarlarımız gibi gençlerimizin de tecrübeleri vardır. Zira milletimizin yakın senelere ait gördüğü acı dersler, yakın yılların en yoğun olaylar ile dolu oluşu, devrimizin gençlerini eski devirlerin ihtiyarları kadar ve belik onlardan fazla olayın şahidi, dolaysıyla gençliğimizi ihtiyarlar kadar tecrübe sahibi yaptı. Herhangi bir gencimiz yaşadığı devrin belki üç katı oranında olaya şahit olduğu için her gencimiz üç misli yaş sahibi sayılabilir, onları da ihtiyarlar gibi tecrübeli kabul edebiliriz. Gençliğimizin sahip oldukları bu tecrübelerden istifade ederek çalışkan, memlekete faydalı ve büyük imanla donatılmış olarak vazifelerini hakkıyla yerine getireceklerine eminim.

Atatürk’ün Gençlik İle İlgili Sözleri 10
Her şeye rağmen muhakkak bir ışığa doğru yürümekteyiz. Bende bu imanı yaşatan kuvvet, yalnız aziz memleket ve milletimin hakkındaki sonsuz sevgim değil, bugünün karanlıları, ahlâksızlıkları, şarlatanlıkları içinde sırf vatan ve hakikat aşkıyla ışık serpmeye ve aramaya çalışan bir gençlik görmemdir.

Atatürk’ün Gençlik İle İlgili Sözleri 11
Arkadaşlar, Gençliğe bakın, Türk millî bünyesindeki asil kanın ifadesine dikkat edin.

Atatürk’ün Gençlik İle İlgili Sözleri 12
Gençlikle iftihar ediyorum ve gençliğe güveniyorum.

Atatürk’ün Gençlik İle İlgili Sözleri 13
Vatanın bütün ümidi ve geleceği size, genç nesillerin anlayış ve enerjisine bağlanmıştır.

Atatürk’ün Gençlik İle İlgili Sözleri 14
Biz her şeyi gençliğe bırakacağız… Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.

Atatürk’ün Gençlik İle İlgili Sözleri 15
Gelecek için hazırlanan vatan evlâtlarına, hiçbir güçlük karşısında yılmayarak tam bir sabır ve metanetle çalışmalarını ve öğrenim gören çocuklarımızın ana ve babalarına da yavrularının öğreniminin tamamlanması için hiçbir fedakârlıktan çekinmemelerini tavsiye ederim.

Atatürk’ün Gençlik İle İlgili Sözleri
16
Milletin bağrından temiz bir nesil yetişiyor. Bu eseri ( Türkiye Cumhuriyeti Devleti ) ona bırakacağım ve gözüm arkamda olmayacak.

Atatürk’ün Gençlik İle İlgili Sözleri 17
Sizin gibi gençlere malik bulundukça, bu vatan ve milletin, şimdiye kadar elde etmeği başardığı zaferlerin üstüne çok daha büyük zaferler koyabileceğine şüphe etmiyorum.

Atatürk’ün Gençlik İle İlgili Sözleri 18
Türkiye Cumhuriyetinin, özellikle bugünkü gençliğine ve yetişmekte olan çocuklarına hitap ediyorum: Batı senden, Türk’ten çok geriydi. Manada, fikirde, tarihte bu böyleydi. Eğer bugün batı teknikte bir üstünlük gösteriyorsa, ey Türk Çocuğu, o kabahat da senin değil, senden öncekilerin affedilmez ihmalinin bir sonucudur. Şunu da söyleyeyim ki, çok zekisin! .. Bu belli. Fakat zekânı unut! .. Daima çalışkan ol…

Gazi Mustafa Kemâl ATATÜRK

Atatürk’ün Sözleri

Atatürk’ün Eğitim İle İlgili Sözleri
Atatürk’ün Spor İle İlgili Sözleri
Atatürk’ün Bilim İle İlgili Sözleri
Atatürk’ün Sanat İle İlgili Sözleri
Atatürk’ün Gençlik İle İlgili Sözleri
Atatürk’ün Kadınlar İle İlgili Sözleri

Beğendiniz mi? O zaman YORUM YAZALIM!