Yapım eki almamış, kök durumundaki sözcüklere “basit sözcük” denir.
Kök durumundaki sözcüklere çekim eki geldiğinde, sözcüğün yapısında bir değişme olmaz.
diş                 dişler    (dişler)               dişlerim    (dişlerim)
basit              basit       K    ç.e.                 basit        K    ç.e.  ç.e.

Sponsor Bağlantılar

kork–             korkmuşlar    (korkmuşlar)
basit                   basit           K      ç.e.    ç.e.

Sözcükte Yapı

Yapısına Göre Sözcükler

1. Basit Sözcükler
2. Türemiş Sözcükler
3. Birleşik Sözcükler