Aralarında anlam ilgisi bulunan, hem ad hem de fiil olarak kullanılabilen köklerdir.

NOT: Ortak kökler arasında belirgin bir anlam ilgisi vardır.

Sponsor Bağlantılar

                     Ad         Fiil

“eski”     →    eski        eski–

“boya”    →    boya       boya–

“sıva”      →    sıva        sıva–

“tat”       →    tat          tat–

“ekşi”    →    ekşi        ekşi–

“kuru”    →    kuru        kuru–
——           —————————
ortak kök        anlam ilgisi var

Sözcükte Yapı

Kökler

Kök Çeşitleri

1. Ad Kökleri
2. Fiil Kökleri
Yansıma Kökler
Sesteş Kökler
Ortak Kökler