Mevlana Celaleddin tarafından yazılmıştır. Aşk şiirlerini anlatır. Nazım eserdir. Beyitleri ile yaklaşık elli bin beyit vardır bu eserde. Divan zaten  bir eseri toplamak demektir etimolojik köken olarak. Eskiden şairler eserlerini bir bütün olarak ele alıyorlardı. Mevlana eserlerinde gazellere çok önem vermiştir.

Gazellerinde kullandığı farklı kalıpları vardır. En son beyitin’de kendi ismini kullanmıştır. Çağdaşı ve arkadaşı Şems Tebrizi’de gazellere önem vermiştir. Mesnevisin’de Allah’a kavuşmayı anlatmıştır. Eser Farsça yazılmıştır. O dönemin eserleri edebiyat tarihi olarak genelde Farsça yazılmıştır. Karahanlı devleti Türkçe’ye önem vermiştir. Selçuklular’da ise  Farsça’nın önemli olduğunu bilmekteyiz.

Sponsor Bağlantılar

Mevlana için önemli olan ilahi aşktır. Gecelerin uyumakla değil ibadetle geçmesini savunmuştur. Bazen sosyal konulara girmiştir. İstanbul Süleymaniye kütüphanesinde  eserinin kayıdı bulunur. Daha sonra bu eserler  yedi cilt halinde Türkçeye çevirilmiştir. Böylece eserin tüm dünya’da tanınması istenmiştir. Eserinden bir dörtlük şu şekildedir:

Başımı koyduğum her yerde secde edilen odur
Dört köşe altı bucakta tapılan odur.
Bağ-bahçe gül bülbül sema sevgili
Bütün bunlar bahane asıl maksat odur.