1. Kişi nezir ettiği kurbanını kendisi, anası-babası ve dedesi ile çocukları, torunları ve akrabalarından nafakası üzerine lazım olanların yemesi caiz olmadığı gibi gayr-i müslimlere ve zenginlere yedirmek de caiz olmaz.

2. Kişinin hayatta iken vasiyeti üzerine öldükten sonra malının üçte birinden kesilen kurbanı varisleri yemezler, zenginlere de yedirmezler. Ancak fukaraya verirler. (Vahdeti)

Sponsor Bağlantılar

Varislerin kendiliklerinden kestikleri kurban yenir ve yedirilir. Zira bir kimse kurban keser ve sevabını ölüye bağışlasa kendi kurbanı gibi yer ve başkasına yedirir. Yine bir kimse kendi üzerinde vacib olan kurbanın edasına niyet eylese ve sevabını ölüye bağışlasa kurban borcunu ödemiş olur. Sevabı da ölenin olur.

3. Sabinin (büluğ çağına gelmemiş çocuğun) malından kesilen kurbandan sabi yer. Kalan et sabi için kendisiyle faydalanılan bir şey ile değiştirilir.

Eğer kurban doğursa, yavrunun diri olarak yahut kesilerek sadaka verilmesi, kurban kesen kimse fakir ise vacib, zengin ise müstehap olur. Yavrunun etini yerse yahut satarsa kıymetini sadaka olarak verir.

Kurban Tarihçesi İle İlgili Makale