Sosyal ağların günlük yaşama olan etkileri sayılamayacak kadar çok olsa da biz, iki ana başlık altında ele almaya çalışacağız. Sosyal ağlar, kimilerine göre olumsuz kimilerine göre de olumlu etkilere sahiptir günlük yaşamda. Bir kısım, insan ilişkileri ve çevre kazanımı hususunda olumlu etkilere sahip olduğu, diğer bir kısım ise günlük yaşamda sosyal ilişkilere zarar verdiği, kişisel arkadaşlıklara nifak tohumu ektiği yönünde fikir beyân etmektedir.
Sosyal ağ sitelerinin günlük yaşamda bireylere sağladığı kazanımları ele alalım… Bu fikri savunanlar, internet platformunda sosyal ağlar sayesinde insan ilişkilerinin geliştiği tezini öne sürmektedirler. Kısacası; sanal dahi olsa edinilen arkadaşlıklar, sohbet ve kendini ifade etme yetisinin gelişmesine sebep olmaktadır. İlk etapta sanal olan ifade kabiliyetini gerçek hayata yansıtma konusunda zorluklar yaşansa da, bu engeli zihinlerinde aşabilen kişilerin günlük yaşamda kendilerini ifade etme hususunda daha başarılı oldukları öne sürülmektedir. Ayrıca sosyal ağlar sayesinde edinilen arkadaşlıkların büyük bir kısmı samimiyetten uzak olsa da, az da olsa “gerçek arkadaşlıklar” kuran kişi sayısı da azımsanamayacak seviyede… Edinilen bu arkadaşlıklar günlük yaşama da yansıdığında çevre kazanımı da gerçekleşmiş olmaktadır.

Sponsor Bağlantılar

Öte yandan sosyal ağ sitelerinin günlük yaşama olumsuz etkileri bulunduğunu iddia edenler de yok değil… Şimdi de bu zararları gözden geçirelim. Sosyal ağlar sayesinde edinilen arkadaşlıkların büyük bir kısmı sanal ortamda kaldığı, yalnızca internet üzerinden görüşüldüğü ve samimiyetten uzak, sığ arkadaşlıklar olduğu, bu düzeysiz arkadaşlık ilişkileri için günün büyük bir bölümünün vakfedildiği düşünüldüğünde, günlük yaşamda sosyalleşmeye çok zaman kalmadığı da âşikar. İşte bu noktada sosyal ağların en büyük zararı kendini belli etmektedir: ”günlük yaşamda sosyal ilişkilere verilen zarar”. Özellikle aile bireyleri tarafından yapılan uyarılara dahi sert şekilde yanıt verme, aile bireylerini ya da günlük yaşamdaki arkadaşları küçük görmeye başlama gibi toplumsal bazda tehlikeli sayılabilecek pek çok olay vukû’ bulmakta… Arkadaş çevresi tarafından sanal ilişkilere harcanan zaman konusunda yapılan uyarıların ciddiye alınmamasının yanı sıra, arkadaşlara bu hususta cephe alma, ikili ilişkilere nifak tohumları ekilmesi gibi sonuçlar da ortaya çıkmaktadır.

Sosyal ağların günlük yaşama olan olumlu ve olumsuz etkileri düşünüldüğünde, her ne kadar yeni arkadaşlıklar kazanma ve kendini ifade yetisiniz geliştiği gözlemlense de, sosyal ağlar, toplumu oluşturan bireylerin sahip oldukları arkadaşlıkların kaybedilmesi riskinin her zaman büyük bir potansiyel olarak bir köşede durması, başta bireyleri olmak üzere toplumu da tehdit eden en büyük etkenlerden biridir. Kısa vadede belki yeni arkadaşlıklar edinen toplum izlenimi verilse de, orta ve uzun vadede sosyal ağların günlük yaşama etkisinin büyük yıkımlara yol açacağını kestirmek çok da zor değil… Bizi biz yapan değerlere sahip çıkmadığımız sürece sona doğru olan yoldaki başlangıç noktasından her gün koşar adım uzaklaşmaya devam ediyor oluşumuz, yalnızca bizim değil, tüm dünyanın önünde duran koca bir gerçekten başka bir şey değildir.

ABDULLAH PEHLİVAN tarafından “Makale Yarışması” için yazılmıştır…