Kafiye (Uyak) Nedir?

Şiirlerde mısra sonlarındaki ses benzerliğine “kafiye” (uyak)” denir.

Şiirin düz yazıdan ayrılan en belirgin özelliği kafiyeli söylenmesidir. Kafiye daha çok kulağa hitap eder. Kafiyeli bir şiir okunurken, belirli aralıklarla aynı seslerin tekrarlanması belli bir ahenk yaratır. Ahenk yönünden güçlü olan, kulağa hoş gelen şiirleri daha çabuk sever, dilimize dolarız.

Kafiye, anlamca birbirinden farklı sözcükler ya da görev yönünden farklı olan ekler arasındaki benzerliğe denir.

Sponsor Bağlantılar

Redif ise, anlam ve görev yönünden aynı olan sözcük veya eklerdeki ses benzerliğine denir.

NOT: Kafiye ve redif, her ikisi de mısra sonlarındaki ses benzerliğidir. Aralarındaki fark şu şekilde gösterilebilir:

Kafiye   –    f a r k l ı  ek,  sözcük,  anlam,  görev

Redif    –     a y n ı     ek,  sözcük,  anlam,  görev

Kafiye (Uyak)

Kafiye Çeşitleri

  * Yarım Kafiye
  * Tam Kafiye
  * Zengin Kafiye
  * Tunç Kafiye
  * Cinaslı Kafiye

Redif

Kafiye ve Redif Konusuna Ek Olarak Bilmemiz Gerekenler

  * Seci
  * Aliterasyon
  * Asonans