Seci Nedir?

Düz yazıda, cümlelerin ya da bir cümle içinde birden çok sözcüğün sonlarındaki ses benzerliğine “seci” denir.

NOT: Seci, düz yazıda (nesirde) kullanılan kafiyedir.

Sponsor Bağlantılar

İlâhi, kabul senden, red senden; şifâ senden derd senden… İlâhi, iman verdin, daim eyle; ihsan verdin, kaim eyle.

İlâhi her neyi gülzâr ettinse anı ittim, ilâhi elime her ne sundunsa anı tuttum; ilâhi gönlüm oduna ne yaktınsa o tüter, ilâhi vücudum bahçesine ne diktinse o biter.

İlâhi! Dil verdin, zikrinden ayırma; gönül verdin fikrinden çevirme.

                                                                                Sinan Paşa

Yukarıdaki metin bir düz yazı örneğidir; bu nedenle bu cümlelerde bulunan ses benzerliklerine “seci” denir.

Kafiye (Uyak)

Kafiye Çeşitleri

* Yarım Kafiye
* Tam Kafiye
* Zengin Kafiye
* Tunç Kafiye
* Cinaslı Kafiye

Redif

Kafiye ve Redif Konusuna Ek Olarak Bilmemiz Gerekenler

* Seci
* Aliterasyon
* Asonans