Asonans Nedir?

Şiirde aynı ünlü harflerin tekrarlanmasıyla oluşan ahenge “asonans” denir.
Anlattı uzun uzun

Sponsor Bağlantılar

Şehrin uğultusundan usanmış ruhumuzun

Yukarıdaki dizelerde u seslerinin tekrarıyla belli bir ahenk sağlanmıştır. Burada “asonans” sanatı yapılmıştır.

Asonans Örnek Şiir

EMEKLE

Erenler efelenmez eserek elden ele
Emekle evlek evlek eken erer emele
Enselese elemler erene elce elver
Ereceksen eğlenme, eserle er emele

Gülten Ertürk (GÜLTEN SULTAN)

59 tane “E” harfi kullanılarak ASONANS yapılmıştır. E’den başka sesli harf kullanılmamıştır. Mani tipi kafiye düzeni 7+7=14 hece ölçüsü ile yazılmıştır.

Gülten Ertürk’e (GÜLTEN SULTAN) ait HARFLERİN DANSI (şiirlerin tümü asonans ve aliterasyon olan şiirlerden oluşması ve 29 harfe asonans ve aliterasyon yapılması bakımından Türk edebiyatında ve dünyada bir ilk özelliğini taşımaktadır) kitabından alınmıştır.

Kafiye (Uyak)

Kafiye Çeşitleri

  * Yarım Kafiye
  * Tam Kafiye
  * Zengin Kafiye
  * Tunç Kafiye
  * Cinaslı Kafiye

Redif

Kafiye ve Redif Konusuna Ek Olarak Bilmemiz Gerekenler

  * Seci
  * Aliterasyon
  * Asonans