Sözcük içinde, dudak ünsüzü “b”nin, kendisinden önce gelen diş ünsüzü “n”yi, çıkış yeri bakımından kendisiyle aynı olan dudak ünsüzü “m”ye dönüştürmesine “n-b çatışması” denir.

Sponsor Bağlantılar

Sözcük içinde “nb” seslerinin yan yana gelmesi Türkçenin ses özelliklerine uymaz. Çünkü bu iki ses, çıkış yerleri bakımından farklı özelliklere sahiptir. “n” sesi, “diş” ünsüzüdür; “b” sesi ise, “dudak” ünsüzüdür. Aynı şekilde “m” sesi de bir “dudak” ünsüsüdür. Seslerin oluşumu bakımından “b” sesi ile “m” sesi birbirine benzer, ancak “n” sesi farklıdır.

n :  diş ünsüzü             b :  dudak ünsüzü           m :  dudak ünsüzü

  n       –       b                                    m      –      b
(diş)         (dudak)                           (dudak)       (dudak)
 çıkış yerleri farklı                             çıkış yerleri aynı

penbe      →     pembe

tenbel      →     tembel

çenber     →     çember

nbül     →     sümbül

nbüş    →     cümbüş

canbaz    →     cambaz

anbar       →    ambar

kanbur     →    kambur

YANLIŞ           DOĞRU

NOT: Kimi sözcüklerde (birleşik sözcükler, yer adları, unvanlar) “nb” sesleri değişmez.

İstanbul, Safranbolu, onbaşı, binbaşı, sonbahar…  (DOĞRU)

Ses Olayları

Ünlü Düşmesi (Hece Düşmesi)
Ünsüz Düşmesi
Ünlü Türemesi
Ünsüz Türemesi
Kaynaştırma
   a. Kaynaştırma Ünsüzleri
   b. Koruyucu Ünsüz
   c. Zamir n’si  (Adıl n’si)
Ünsüz Yumuşaması
Ünsüz Benzeşmesi
“n – b” Çatışması
Ünlü Daralması
Göcüşme
Ulama