Sert ünsüzle (p, ç, t, k, f, s, ş, h) biten sözcüklerden sonra getirilen eklerin ilk harfi sert ünsüz olur. Sözcüğün son ünsüzü ile getirilen ekin ilk ünsüzü sertlik yönünden birbirine benzer, uyum sağlar. Bu kurala “ünsüz benzeşmesi” denir.

Sponsor Bağlantılar

Sert Ünsüzler:  p, ç, t, k, f, s, ş, h    ( F ı s t ı k ç ı  Ş a h a p )

dolap    –    tan
 SERT     SERT
ünsüz benzeşmesi

koş      –     tuk     –    ça
SERT  SERT  SERT  SERT
      ünsüz benzeşmesi

hukuk   –    çu
    SERT   SERT
 ünsüz benzeşmesi

hapis    –    ten
  SERT    SERT
ünsüz benzeşmesi

NOT: Ünsüz benzeşmesi kuralına uymamak bir yazım yanlışıdır.

yapışkan    (doğru)    –      yapışgan      (yanlış)
üretken      (doğru)    –      üretgen        (yanlış)
konuştum   (doğru)    –      konuşdum    (yanlış)
sokaktan    (doğru)    –      sokakdan    (yanlış)
dişçi           (doğru)    –      dişci            (yanlış)
sabaı      (doğru)    –      sabahcı       (yanlış)

Ses Olayları

Ünlü Düşmesi (Hece Düşmesi)
Ünsüz Düşmesi
Ünlü Türemesi
Ünsüz Türemesi
Kaynaştırma
   a. Kaynaştırma Ünsüzleri
   b. Koruyucu Ünsüz
   c. Zamir n’si  (Adıl n’si)
Ünsüz Yumuşaması
Ünsüz Benzeşmesi
“n – b” Çatışması
Ünlü Daralması
Göcüşme
Ulama