Pnömatiğin Tanımı Ve Kapsamı 

Pnömatik için birçok ‘tanım olmasına rağmen herkes tarafından kabul görmüş bir tanımlama yoktur. Pnömatik kelime olarak eski Yunancada rüzgar anlamına gelen “Pnöma” kelimesinden türetilmiştir. İçerik olarak basınçlı havanın davranışlar ile ilgilenir.
 
Havanın atmosferde sınırsız olması ve güç iletimindeki avantajları pnömatiğin endüstrideki uygulama alanlarını genişletmektedir. Pnömatik endüstriye çok hızlı bir şekil değişmiş ve endüstrinin , hemen hemen bütün sahalarında kullanılmaktadır. İlk etapta demir yollarında, otomobillerde ve madencilikte kullanılan basınçlı hava, endüstriyel alanlarda hızla yaygınlaşmıştır. Son yıllarda kontrol devrelerinde, robot endüstrisinde, dişçilik ekipmanlarında, cerrahi ekipmanlarda ve birçok kuvvet gerektiren endüstriyel işlemlerde kullanılmaktadır.

Pnömatiğin endüstride uygulandığı bazı alanlar şunlardır:

Sponsor Bağlantılar

1)      Otomasyon sistemlerinde

 

2)      Robot teknolojisinde

 

3)      Elektronik sanayinde

 

4)      Madencilik sanayinde

 

5)      Gıda ve ilaç sanayinde

 

6)      Kimya sanayinde

 

7)      Tekstil sanayinde

 

8)      Boya, vernik işlemlerinde

 

9)      Nükleer santrallerin kontrolünde

 

10)    Taşımacılık ( transport ) işlemlerinde

 

11)    Otomatik dolum ünitelerinde