Tarih bize geçmişten günümüze olayları anlatır ve ders almamızı, olaylara bakış açımızı genişletmeye yarayan çok geniş bir bilimdir. Bu önemli bilim Edebiyatta ya da Sosyolojide olduğu gibi kendine has yorumlar taih yazılı ya da sözlü kaynaklara dayanır. İyonyalılar Tarhim haber alma aracı olarak görürler. Tarih bütün bilimleri kapsar ve ilişkilidir bir tarihçinin tüm bilimlerden haberi olmalı neden sonuç şeklinde olayları açıklamak zorundadır. Yazarlar ilim adamları genelde tarihte usul konusuna değinmezler ya da değinmek istemezler. Bir bilimi araştırırken önce onun yöntemini öğrenip daha sonra Osmanlı ya da Dünya Tarihi araştırılmalıdır. Tarihçiler birçok kaynak kullanırlar bunlar şöyledir:

Yazılı Kaynaklar
Arşiv kayıtları ki bunlar o dönemdeki yazışmaları içermektedir.
Yayınlanmış Belgeler.
Kanunnameler Kararnamaler
İncelenen döneme göre eserler
Son dönemde özellikle mektup, gazete, dergi gibi tarihi kaynaklar ki bunlarında ayrıca ele alınması gerekir.

Sponsor Bağlantılar

Sözlü Tarih Anlayışı

Bu anlayış tüm sosyal ilimlerde mevcuttur. Mesela bizde önemli olan Edebiyat Tarihçisiyle, Tarihçi arasındaki farkdır. Edebiyat Tarihçisi eserlere öncelik verir, tarih ise genel olarak inceler konuları ayrıca ikisininde ortak noktası insandır. Bu iki bilimde insandan yola çıkar. Çünkü toplumdaki değişim dönüşümü ancak tam olarak bu şekilde anlayabiliriz. Sözlü tarih aynı destanlar gibi kuşaktan kuşağa aktarılırlar.

Diğer Kaynaklar

Bunlar günlük eşyalar, fotoğraf makineleri gibidir. Bunların değerleri sadece maddi değil ayrıca manevidir. Tarihçilerin bizzat araştırma için yararlandığı kaynaklardır.

Tarih nasnel bazı olgulara dayanır. Kullanılacak belgelerin tarafsızlığı sunumu daima önem taşımaktadır. Tarih araştırmalar Sümerlerde Hitiler Friglerde eski mısırda görülmüştür. Bu kondua Antik Yunanda özellikle ünlü tarihçi heredot bize önemli bilgiler verir.Çindeki Mö önceki pan aileside gene araştırmalar yapmıştır.

İslam tarihçilerin çalışmalar önemlidir.gene reform rönesans özellikle tarihin nasıl olması gereltiği hangi yöntem izleneceği tartışması yol açmıştır.Hegel Kant Spinozada Tarihte yöntemin nasıl ması gerektiğini araştırmışlar ve Tarihte yazım şekillerini şu şekilde ifade etmemiz doğru olacaktır.

Hikayeci Yazım: İlk çağda ortaya çıkmış daha sonra az kullanılmıştır olaylar bir hikaye tarzında anlatılır.Yer ve zaman genel olarak belli edilmektedir.Neden sonuç ilişkisi bu anlatımda pek kurulamaz olaylar arasında bağlantı yoktur.

Öğretici Yazım: Okuyucu tarihi olaylardan ders çıkarır ayrıca Milli duygular etik gibi konular işlenir.Kahramanlıklar işlenir.

Araştırmacı Tarih Yazımı:Yer zaman belli ederek o toplumun yapısına bakılarak anlatılan Tarih Arkeoloji Sosyoloji Edebiyat Tarihi Felsefe gibi alanlarla yakından ilişkilidir.

Tarihte araştırma yaparken doğru yöntemi kullanmak çok önemlidir.Doğru yöntem kullanılmalı Sözlü tarih her zman vardı ama modern cihazların kullanılması ancak 20 yüzyılda olmuştur ses kayıt cihazı gibi şüphesiz bu bilişim teknolojik aletler tarih ilminide yardım etmiştir.Ondan evvelki tarihsel kayıtları ise bu şekilde bulmamız mümkün değil.Tarih gelecektede devletler için ve devlet adamları ve bilim adamları için önemli oalacaktır yeterki doğru yöntemi ve tarafsız olmayı başaralım.