Sarayın büyük toplantı salonunda uzunca bir masanın etrafı ciddi adamlarca çevrilmişti. Toplantı vardı. Torpil departmanı başkanı toplantıyı yönetiyordu. Toplantının konusu ülkedeki torpil işlerini bir düzene koymak ve torpilde adaleti sağlamaktı. Başkan toplantıya beyefendinin de katılabileceğini söyledi. Öyle her departmanın toplantısına katılmazdı beyefendi ama bugün bir torpil yapabilirdi.

Sponsor Bağlantılar

Ülkede iki önemli torpilci grup vardı. Bu gruplardan biri dini kullanırdı diğeri laikliği. Sarayda kim söz sahibi ise o grubun torpilcileri şanslı oluyordu. Bu sefer diğer torpilci grup mağdurları oynuyor ve adalet istiyordu. Bu kısır döngü ülkenin kaderi gibiydi. Dolayısıyla torpilin ülkede uygulanışında bir konsensüs sağlanmalıydı. Bunun için bir kanun hazırlandı. Genel başkan kararı meclise götürecek ve karar kanunlaşacaktı. Arkadaşlar dedi başkan, bu konuda torpil yapmayacağıma emin olun. Ülkemizdeki torpil işleri artık tek elden yürüyecek ve adalet sağlanacaktır. Kanunlaştıktan sonraki hedefimiz torpil yönetmeliği olacaktır. Bu nedenle bir çalışma grubu oluşturmalıyız. Özellikle torpil yönetmeliği ülkemiz için hayati bir mesele olagelmiştir. Başkan sözlerini bitirmeden içeri beyefendi girdi. Beyefendi torpil toplantısının hayırlara vesile olmasını diledi. Torpil departmanı üyeleri beyefendiye yakın olmanın torpil konusunda ne denli önemli olduğunu bildiklerinden beyefendiyle bir fotoğraf çektirmenin derdindeydiler.

Torpil Kanunu

Saray meclisi saray içi her türlü atamada torpilin geçerli olacağına ilişkin saray görevlilerinin atamalarında uygulanacak torpilin metodları adlı kanunu kabul etti. Kanun kabul edilirken kanunun özüne ilişkin bir tartışma yaşanmadı. Saray vekilleri atamalarda her türlü torpili meşru kabul ediyordu ancak bu torpilin uygulanmasında hangi usullerin geçerli olacağı hususunda tartışmışlardı. Özellikle bir vekil şu anlamlı konuşmayı yaptı. Arkadaşlar, dedi vekil, biz yıllarca torpili bu ülkede uyguladık ama yazılı mevzuatımız bize hep ayak bağı oldu. İlk defa şimdi uygulama ve mevzuatın aynı felsefeye sahip olduğu bir dönemi başlatacağız. Artık sahtekarlıktan kurtulup her şeyin açık olduğu bir döneme gireceğiz. Hayırlı olsun. Ülkede artık atamaların torpille olmasının yasal olduğu medya tarafından duyuruldu. Halk memnundu. Küçük çaplı gösteriler de olmadı değil ama onlar da kısa sürede sönüp gitti.

Torpil Yönetmeliği

Torpil departmanı toplandı. Üyeler memnundu. Kanun çıkmıştı. Şimdi onları daha zorlu bir görev bekliyordu. Kanunun nasıl uygulanacağını belirlemek. Bu kolay bir iş değildi. Gerçi saray yıllardır torpille atamalar konusunda deneyimliydi ama yine de yasal bir torpilin nasıl uygulanacağı merak konusuydu. Aylar süren bir çalışmadan sonra yönetmelik hazırlandı. Yönetmelik kısaca şöyleydi:

1.BÖLÜM

Amaç
(Madde 1): Bu yönetmeliğin amacı her türlü saray hizmetkarı, saray görevlisi ve saray efendisi atamasında torpilin uygulama esaslarını belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

(Madde 2): Bu yönetmelik sarayda görev yapan her tür ve derecedeki görevliyi kapsar.

Dayanak

(Madde 3): Bu yönetmelik 6557 sayılı saray görevlileri kanunu ve 2519 sayılı saray görevlilerinin atamalarında uygulanacak torpilin metodları kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

(Madde 4):
a) Atama: Torpil esasına göre yapılacak her türlü görevlendirmeyi,
b) Başkan: Atamadan sorumlu torpil departmanı başkanını,
c) Departman: Torpil departmanını
d) Torpil değerlendirme komisyonu: İl, ilçe ve sarayda oluşturulacak ve torpili değerlendirecek komisyonu,
e) Torpilci: Torpil arayan ve bulan kişiyi,
f) Aracı: Torpil yapan kişiyi
ifade eder.

2.BÖLÜM
Temel İlkeler

(Madde 5)
1. Atamalarda torpil esas alınır.
2. Atamalarda torpil üstünlüğü aranır.
3. Torpilci ve Aracılar torpilden dolayı kınanamaz.

(Madde 6)
1. Torpilci ile aracı arasında her türlü ilişki serbesttir.
2. Her ilçe ve ilde torpil değerlendirme komisyonu bulunur.
3. Torpilci önce aracıya ulaşır. Aracının gözüne girebilir ya da araya başka aracılar koyabilirse torpil talebi en yakın komisyona iletilir.
4. Aracılar torpil talebini reddedebilir.
5. Torpil talepleri yeterli görülürse saraydaki komisyona iletilir.
6. Herkes torpil talebinde bulunabilir. Yaş, öğrenim, yabancı dil gibi özelliklere bakılmaz.
7. İktidardaki partinin aracıları özel aracı sınıfındadır. Özel aracılar tekliflerini saray komisyonuna doğrudan iletebilir. Bu teklifler öncelikle ele alınır ve birinci derece önceliklidir.
8. Hemşehri torpili ikinci derece önemdedir.
9. Akraba torpili 3. önceliklidir.
10. Torpilde zaman şartı aranmaz. Her türlü atamada torpilci elini çabuk tutmakla mükelleftir.
11. Torpilciler belirlenen aracılarla ilişkilerini geliştirmekte özgürdür. Bunun için el öpme, ceket ilikleme, hediye verme, gülümseme gibi metodlar uygulayabilirler.
12. Örnek: Komisyona gelen üç torpil talebinde eğer özel aracı torpili bulunursa hemşehri ve akraba yakınlığı torpili dikkate alınmaz.

Sonuç

(Madde 6)
1.Daha önce uygulanan mevzuat yürürlükten kaldırılmıştır. Bu yönetmelik hükümlerini torpil departmanı yürütür.