yenilenebilir enerji kaynaklarıDoğal kaynaklardan elde edilen ve sürekli kendini yenileyip eksilmeyen enerji kaynaklarını oluşturmaktadır. Bu kaynaklar arasında güneş ışığı, rüzgar, hidroelektrik enerji, jeotermal ısı gibi doğal etmenlere bağlı olarak elde edilen enerjiler yer almaktadır.

Sponsor Bağlantılar

Yenilenebilir enerji kaynakları genellikle kırsal kesimlere uygulanmakla birlikte genellikle halk tarafından pek tercih edilmez.Yenilenebilir enerji kaynakları fazla alan kapladıkları için hoş gözükmediklerinden beğenilmemekle birlikte zaman zaman meydana gelen enerji kesikliklerinden dolayı halk tarafından bu enerji kaynakları hoş karşılanmayabilir.

Yenilenebilir enerji kaynakları çok çeşitli olmakla birlikte bu kaynakların başında Güneş enerjisi gelmektedir. Güneş’in yaymış olduğu radyasyon hemen hemen Dünya üzerine yayılan ısı enerjisi ile eşit olmakla birlikte günümüzde en sık kullanılan yenilenebilir enerji kaynaklarından bir tanesini Güneş enerjisi oluşturmaktadır.

Rüzgar enerjisi ise rüzgar türbinlerini çalıştırarak enerji elde edilmesi prensibine bağlı olarak çalışmaktadır. Rüzgar enerjisi çoğunlukla yüksek yerlerde tercih edilmekle birlikte yüksek olan her alana kurulamamaktadır. Çünkü esas olan rüzgarın sürekli olmasıdır. Bu enerji kaynağı çok gürültülü çalışması sebebiyle çoğunlukla tercih edilmez ve genellikle kırsal, yüksek ve kesintisiz rüzgarın olduğu bölgelere kurulmaktadır.

Suyun kinetik enerjisinden faydalanılarak elde edilen enerji kaynağı ise hidroelektrik enerjiyi oluşturmaktadır. Bu enerji genellikle büyük ölçekli olarak uygulanmakla birlikte hidroelektrik barajları kurularak enerji dönüşümü sağlanmaktadır.

Jeotermal enerji aslında Dünya’nın ısısının dışa vurumu sonucu açığa çıkan enerji kaynağıdır. Tabanda meydana gelen çatlaklardan çıkan buhar ile elde edilen bu enerji pek çok alanda kullanılmaktadır.

Yenilenebilir enerji kaynakları arasında sıvı biyo yakıt, katı biyokütle, biyogaz gibi enerji kaynakları da yer almaktadır. Yenilenebilir enerji kaynaklarının değeri ve kullanımı gittikçe artmakla birlikte kendini yenileyen bu kaynaklar her geçen gün daha farklı alanlarda kullanılmaktadır.

* Yenilenemez Enerji Kaynakları
* Yenilenebilir Enerji Kaynakları
* Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları