1. Amacı Türkiye gençliğinin yükselişidir.

2. Emperyalizme karşı mücadele verir. Sömürülen ve gerçeklerden uzak kalmış halkların uyanışı hedefleri arasındadır.

Sponsor Bağlantılar

3. Gençliğin iktidara yükselmesini kendine bir borç bilir.

4. Türkiye gençliğinin amaçlarından biri de emperyalistlerin yarattığı ve yönettiği kirli siyaseti ortadan kaldırmaktır.

5. Gençlik devriminin kökeninde dünya gençliğinin önderliğini yapma isteği vardır.

6. Dünyadaki yanlışlara sessiz kalmayan bir gençliğin ancak gelecek gençlik iktidarı ile oluşur.

7. Emperyalistlerin politika ve projelerine “dur” deme amacındadır.

8. Gençlik devriminde ideolojik tavırlar ön planda değildir, amaç siyaseten güçlü bir Türkiye yaratmak olmalıdır.

9. Türkiye’de ki gençlik devrimi dünyanın her yerindeki gençlik devrimlerinin temelini atmalıdır.

10. Gençliğimizin amaçlarından en önemlisi de; Büyük sermayenin yönettiği oligarşik yapıları yok etmektir, artık sermayeler tarafından amaçlanan kölelik düzeni gençlik devrimi ile son bulacaktır.

11. Dünya siyasetini yönlendirecek gençlik liderleri, gençlik devrimcilerinin içinden çıkacaktır.

12. Dünyaca kabul gören “sınıf siyaseti” ortadan kaldırılmalıdır, gençlik devrimcileri yeni bir siyaset tarzı yaratmalıdır.

Gençlik devrimi bir gün Türkiye’ye gelecektir, bu devrim önlenemez, sömürülen dünya ferahı gençlik devrimcilerinde bulacaktır.