SWOT ANALİZİNİN ÖNEMİ

Swot analizi; Bu analizin amacı kurumun sektörel bazda  çalışan potansiyeli, kullanılan malzeme durumu, uygulanan teknikler bakımından güçlü yönlerini belirlemek. Belirlenen güçlü (Strenghts) yönlerin yanında önlem alınması gereken zayıf (weaknesses) yönleri vurgulamak, dış çevreden etkisinden doğan fırsat ve tehditleri reel bazda veriler olarak katagorize etmek,üretim ve hizmetin kalitesini yükseltmek, risklere karşı izlenecek yolda gerekli materyalleri sağlamaktır.
Bu yöntem 1960 yılında Harvard üniversitesi profesörleri olan Learned, Christensen, Andrews ve Guth tarafından geliştirilmiştir. İlk başlarda yapılan analiz kolları genelde şirketsel bazda ticari amaç güden kurumlar üzerinde gerçekleştirilmiştir. Zaman ilerledikçe swot analizi kurumsal bir kavramdan öte geçerek kişisel analiz alanına açılmıştır. Belirli bir statüyü temsil eden kişileri analiz etmek içinde kullanılmaya başlamıştır Yapılan tüm analizlerin sonunda swot analizinin ticari yönünün yanında, gereksinin duyulan güvenlik olgusu kendisini göstermiştir.

Sponsor Bağlantılar

Yapılan swot analizleri sonucunda verdiği gerekli verilerle yapılabilecek risk analizlerine kaynak teşkil etmektedir.Yeri geldiğinde risk analizlerine bile yer vermeyecek kendi içerisinde çözümlemeleri bulundurarak gerekli zaman kaybını önleyerek risklere karşı en kısa zamanda önlem almayı sağlayacaktır. Yapılan analizde belirtilen zayıf yönler güçlü yönlerden faydalanılarak giderilmeye çalışılırken, vurgulanan tehditler eldeki fırsatlarla giderilmeye çalışılır. Swot analizi bir nevi kendini sorgulama biçimidir Kişi kurum veya tüzel yapı önce kendisinin güçlü yönlerini belirler ve şu soruları sorar;

* Üstün noktalarım nelerdir?
* Neleri iyi yaparım?
* Başkalarının bende gördüğü üstün noktalar?
* Hangi tür işleri daha iyi yaparım?
* Potansiyelimi en güzel kullanabildiğim alan?

Soruları kişi kurum veya tüzel yapı başarabildiği noktada kullanabildiği potansiyelini vurgulamaktadır,başarılı olmasını sağlayacak veriler bu sorularla açıklanırken, bunun yanında başarıya engel olacak zayıf yönlerde çıkar. Bu zayıf yönleri belirlemek içinde şu sorular sorulur;

* Neleri kötü yaparım?
* Neleri iyileştirmeye gereksinimim var?
* Başkaları hangi yönden benden daha iyi?
* Başkalarının bende gördüğü eksikler neler?
* Başarı için yeterli performans sağlayamıyor muyum?

Gibi sorularla kişi,kurum yada tüzel yapı zayıf yönlerini belirleyerek,buna bağlı olarak alması gereken önlemlerin sorularını sormuş olur. Sorulan bu sorular genelde, kişi, kurum ya da tüzel yapının kendi içinde yaptığı bir sorgulamadır bunun yanında swot analizinin üçüncü ayağını oluşturan fırsatlar kısmı, kendi iç değerlendirmesinden fazla daha çevresel etkileri açıklamaktadır. Kişi, kurum yada tüzel yapının daimi amacı değerlendirmelerle dış çevreye karşı daha sağlam durarak çevrenin gerekli ihtiyaçlarına cevap vermektir. Fırsatları belirlemek için şu soruları sormak gerekir.

* Çevremde benimle yada benim yaptığım işle alakalı ne gibi gelişmeler oluyor?
* Önümde duran fırsatlar neler?
* Sunduğum hizmetten yararlanacak gerekli potansiyel mevcut mu?
* Teknoloji ve pazardaki değişimler neler?

Sorularıyla gerekli görülen fırsatlar belirlenir. Belirlenen fırsatların yanında oluşan tehditler analizlerde genelde doğan en büyük risklerdir. Bu tehditleri belirlemek içinde şu soruları sorarız;

* Önümde ne gibi engeller var?
* Rakiplerim ne durumda?
* Yapılan iş ve hizmetin standardında ne gibi değişimler var.
* Değişen teknoloji beni ne kadar tehdit ediyor?
* Finansal sorunlarım var mı, yoksa hangi durumlarda çıkabilir?

Sorularıyla gerekli tehditler belirlenir. Güçlü yönlerle fırsatların birleşen gücü risk ve tehditlere karşı alınacak önlemlerin çerçevesini oluşturur.Ama önemli olan bir yönde toplanan verilerin tablosal bir şekle dönüştürülerek bir risk analizine çevrilmesidir. Swot analizi genel manada risk analizinin birinci basamağıdır, swot analizinde gerekli sorular sorularak eksikler görülür ikinci aşamada risk analizi yapılarak görülen eksikliklere karşı gerekli önlemler belirlenir. Dünyanın en büyük şirketleri kendi swot analizlerini yaptırmışlardır. örneğin; wall-mart, starbucks. Bazı büyük firmalarda kendi swot analizlerinin yanında işe alımın ilk aşaması olan mülakatlarda kişilere kendi swot analizini hazırlamasını söylerler. Çok genel bir yapıya kavuşan swot analizi gün geçtikte şirket, kişi ve tüzel yapının en önemli kriterlerinden biri olmayı başarmıştır. En çok kullanıldığı alanlar ise; üretim, insan kaynakları,kişisel kariyer ve ar-ge’dir. Şirketler adına imaj değişimi yada  kökten bir inovasyon hareketi için en uygun başlangıç öncelikle şirketin kendini tanımasıyla başlar, Swot analizi bu noktada gerekli soruları sorup cevapları araması özeliğiyle doğruya uzanan  yolda bir aydınlık olmaktadır.

MUSA TOSUNOĞLU

BU KONULAR İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

* SWOT Analizi (Umut Geloğlu)
* SWOT Analizi (Musa Tosunoğlu)
* Stratejik Yönetim ve SWOT Analizi