Temelde enerji kaynakları arasında yenilenemez diye bir kaynak olmamasına karşın oluşumu oldukça uzun zaman alan kaynaklar yenilenemez enerji kaynakları olarak kabul görmektedir. Bu kaynakların büyük çoğunluğunu nükleer enerji ve fosil yakıtlar oluşturmakla birlikte özellikle fosil yakıtların yanması ile oluşan enerji fazla olmasına karşın çevreye verdikleri zarar oldukça fazladır.Keza nükleer enerjinin kontrolsüz kullanılması sonucunda da geri dönüşümü olmayan ve etkisi yıllar boyu devam eden çevre ve canlı zararları gözlenmektedir.

Sponsor Bağlantılar

Yenilenemez enerji kaynakları arasında yer alan fosil yakıtlar sera gazı oluşturmaktadır ve bu gaz sonucunda da Dünya’yı saran bir gaz tabakası meydana gelip sera etkisi gözlenmektedir. Carbon temeli olan maddeler bu elemente bağlı olarak yüksek enerji çıkarmalarının yanı sıra çıkardığı karbondiosidin etkisi ile çevreye büyük zararlar vermektedir.

Günümüzde daha çok yenilenemez enerji kaynağı olarak adlandırılan doğalgaz, kömür, petrol ve az oranda bor kullanılmaktadır. Yenilenemez enerji kaynaklarının kullanımı yenilenebilir enerji kaynaklarına oranla daha kolay ve gürültüsüz olmasından dolayı tercih edilmekle birlikte bu enerji kaynaklarını kullanmak bir o kadar da sakıncalıdır.

Yenilenemez enerji kaynaklarından en çok kullanılanların başında ise doğalgaz gelmektedir. Aslında çok eskilerden beridir kullanılan doğalgaz ülkemizde özellikle son yıllarda kullanımı oldukça artış gösteren yakıtlar arasında yer almaktadır. Bunun yanı sıra milyonlarca yılda oluşan kömür de eskiden sık ama günümüzde doğalgaza oranla daha az kullanılan enerji kaynaklarından bir tanesidir. Hayvan fosillerinden meydana gelen bu yakıtın taş kömürü olarak bilinen türevleri biraz daha maliyetlidir. Petrol ise her zaman gündemini koruyan ve hemen hemen her ülkenin elde etmek istediği bir yenilenemez enerji kaynağıdır. Diğer bir enerji kaynağı olan Bor ise Türkiye’de rezervi oldukça geniş bir yer kaplayan ve bir çok ilimizde bulunan değerli bir yenilenemez enerji kaynağıdır.

* Yenilenemez Enerji Kaynakları
* Yenilenebilir Enerji Kaynakları
* Yenilenebilir ve Yenilenemez Enerji Kaynakları