Ortak nitelikleri olan varlıkların tümünü veya bir bölümünü anlatan sözcüklere “genel anlamlı sözcükler” denir. 

Ortak nitelikleri olan varlıkların birini anlatan sözcüklere ise “özel anlamlı sözcükler” denir.

Sponsor Bağlantılar

NOT: Bir sözcüğün genel ya da özel anlamlı olması, birlikte kullanıldığı sözcüğe göre değişir.

“varlık – canlı – hayvan – sürüngen – yılan – kobra”
GENEL    . . . . . . . . .      ↔      . . . . . . . .   ÖZEL

Yukarıdaki örnekte sözcükler genelden özele doğru sıralanmıştır. Buradaki sözcüklerin en genel anlamlısı “varlık”tır, en özel anlamlısı ise “kobra”dır. Yine bu örnekte “yılan” sözcüğü, “hayvan” sözcüğüne göre daha özel anlamlıdır; “yılan” sözcüğü, “kobra” sözcüğüne göre daha genel anlamlıdır.

“varlık – canlı – bitki – çiçek – papatya”
GENEL   . . . . . .   ↔   . . . . .   ÖZEL

Genelden Özele Sıralama Örnekleri:

Ders – Türkçe – paragraf – kelime – hece – harf
Varlık – canlı – insan – Cansu

Özelden Genele Sıralama Örnekleri:

Demetevler, Yenimahalle, Ankara, İçi Anadolu Bölgesi, Türkiye, Asya
keklik – kuş – hayvan – canlı – varlık