. Son günlerde özellikle -15 Temmuzdan -sonra aziz milletimiz uğradığı ihanet karşısında cemaatlere tarikatlara karşı cephe almış, ne olursa olsun mesafeli yaklaşmaya başlamış oldu. Kamuoyunun bu kararı elbette haksız değildir.

Sponsor Bağlantılar

..Cumhuriyet döneminden sonra yaşanan Din-i mübin-i Islam dan uzaklaşma süreci boyunca uygulanan baskı, Tekke ve Zaviyelerin kapatılma kararı halkımızda bu tip oluşumlara karşı ilk olumsuz tepkilerden biridir.

.. Gerçi Osmanlı döneminde ortaya çıkan Feyzullah efendi vakası da bu konuda elbette değinilmesi gereken hususlardandır lakin bu yazımızda yakın tarih üzerinden hareket edeceğimizden bu vakayı başka bir yazıya bırakalım.

.. Milli şef(!) döneminde ortaya çıkan dini boşluk Demokrat parti dönemindeki rahatlamayla birlikte milletimizdeki dini eksikliği tamamlamaya yönelik ortaya çıkan cemaat ve tarikatlarla kapatılma yoluna girilmiştir.

..II. Dünya savaşından önce bu topraklarda cirit atan Ingiliz ajanları bize orta doğuda bu coğrafyada dini ele almadan başarılı olunamayacağını göstermişti. Ingilizler bunu anladı ve kendileri lehine elbette kullandılar.

.. II. Cihan harbinden sonra yeni süper güç olarak yükselen ABD efendisinin tembihlerine uyarak ilk müdahalelerini dini temelli yürüttü. Yeni mezhepler ortaya çıkardı. Bu yeni mezheplerin savunucusu olarak ortaya çıkan terör örgütlerini kurdu, destekledi. Bunun yanında asırlardır süren Sünni-Şii çatışmasını körükledi.

. Türkiye diye başlık attık, Orta doğuya geldik farkındayım. Lakin Anadolu ile Trablusgarp kardeştir, Bağdat ile Konya, Musulla Sivas, Rize ile Iskenderiye kardeştir dostlar. Ayıramazsınız.

. Biz yeniden Türkiyeye dönelim ana yurdumuza atayurdumuza. Demiştik ya dini boşluk diye. Din bakımından da zayıflatılan halk artık kıvama gelmiştir.

.. İttihad ve Terakkiden bu yana Anadoluda yapılanan Atatürk-Hitler dostluğuyla yerini sağlamlaştırılan Alman ajanları devletin eklem yerlerini Işgal ediyordu.

.. İkinci dünya savaşından sonra bile yılmayan Almanlar bu dini boşluğu fark eden ilk ülke olmuş, ve çoğu cemaati açık veya dolaylı desteklemişti. Bazı cemaatlerde söylenegelen Almanların Müslüman olacağı, Hitlerin Müslüman oluşu gibi söylemler bu desteğin sonucu.

.. Amacımız cemaatleri kötülemek ve cemaatler arası ayrılığı körüklemek değil elbette. Yalnızca bazı cemaatlerin müritlerinin olmasa da liderlerinin emperyal dünyanın birer azası olduğunu göstermek.

.. Örneğin bir cemaatin lideri Ingilizlere karşı Alman safına kaymışsa ve müritlerini -ki içlerinde devlet büyükleri de vardır-bu çizgiye almaya çalışırsa elbette bir ingiliz sömürgesinde suikasta uğrar.

..Türkiyede emeli olan her gücün bir cemaati vardır. Aksi takdirde başarıya ulaşamayacağını bilir. Günümüzdeki hilafet tartışmalarına da bu çerçeveden bakmak gerekir. Zira bu ülkede her ülkenin cemaati ve bu şekildeki her cemaatin bir halifesi vardır. Cemaatler savaşının kazananı Hilafetin sahibi olacakdır.
Elbette bazı cemaatler vardır sırf Allah yolunda olan ve siyasete bulaşmayan(!). İşte bu cemaatler ya da cemaat ise Türk devletinin hilafet kozudur. Şu ana kadar ülke başına geçen milli isimler açıkta başka cemaatin mensubu gibi görünüp aynı cemaatte yetişmiş veya bu devlet tarafından yetiştirilmiş isimlerdir.

. Peki 15 temmuzda önümüze çıkan cemaat kimin kuklasıydı?
..15 temmuzda bize yardım eden Batılı ülkeler.
.. 15 temmuz Abd oyunu nuydu? Yoksa oyun içinde oyun mu var?